Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  

11.11.2020.

Datum provjere kandidata po javnom oglasu za potrebe - Uprave za inspekcijske poslove - objavljeno dana 11.11.2020. godine

Datum provjere kandidata po javnom oglasu za potrebe - Uprave za inspekcijske poslove - objavljeno dana 11.11.2020. godine

Poštovani kandidati, Obavještavamo Vas, da će se provjera znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina kandidata koji ispunjavaju uslove javnog oglasa br: 02/1-100/20-4611/2 koji je Uprava za kadrove, dana 02.10.2020.godine objavila za potrebe Uprave za inspekcijske poslove, za radno mjesto: Turistički/a inspektor/ka III - za opštinu Bar sa mjestom rada u Baru - Sektor za zaštitu tržišta i ekonomije, igre na sreću i javne nabavke - Odsjek za turističku inspekciju, održati dana 18.11.2020. godine (srijeda) u 10:00h, u prostorijama Uprave za kadrove.uzkuzk

Aktuelnosti

24.11.2020.

Online obuka „Rezolucija 1325 – Žene, mir i bezbjednost““

U skladu sa mjerom iz Akcionog plana za primjenu Rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1325 – Žene, mir i bezbjednost u Crnoj Gori (2019-2022), koja se odnosi na povećanje učešća žena u odlučivanju i mirovnim procesima

više...
24.11.2020.

Online obuka „Slobodan pristup informacijama“

Uprava za kadrove, 24 novembra 2020. godine, preko Zoom platforme, sa početkom u 09.00 časova, realizuje online obuku Slobodan pristup informacijama. Obuci će prisustvovati zainteresovani državni i lokalni službenici.

više...
19.11.2020.

Online obuka “Rodna ravnopravnost u javnoj upravi”

Uprava za kadrove,u saradnji sa UNDP, nastavlja sa realizacijom obuka na temu “Rodna ravnopravnost u javnoj upravi”. Obuka je realizovana 19. novembra, preko Zoom platforme, sa pocetkom u 11.00 casova.

više...
17.11.2020.

Online obuka “Zaštita ličnih podataka”

Uprava za kadrove nastavlja sa realizacijom obuka koje su predviđene Kalendarom obuka državnih službenika I namještenika za realizaciju Opšteg programa stručnog osposobljavanja I usavršavanja. Dana 17. Novembra 2020. Godine, realizuje se, preko Zoom platforme, online obuka “Zaštita ličnih podataka”.

više...
17.11.2020.

Online obuka “Evropska konvencija o ljudskim pravima, član 6 stav 1 – odlučivanje u razumnom roku u upravnom postupku”

U petak, 13. Novembra 2020. Godine,preko Zoom platforme, realizovana je online obuka “Evropska konvencija o ljudskim pravima, član 6 stav 1 – odlučivanje u razumnom roku u upravnom postupku” Online obuci su prisustvovali sluzbenici organa lokalne uprave, koji odlucuju u prvostepenom upravnom postupku.

više...