Manja slova Veća slova RSS
>

KADROVSKI PLANOVI

Datum objave: 16.06.2017 08:09 | Autor: UZK

Ispis Štampaj stranicu


U cilju upravljanja kadrovima u državnim organima donosi se kadrovski plan kojim se planiraju broj zaposlenih, promjene u kadrovskoj strukturi i druga strateška pitanja upravljanja kadrovima u skladu sa budžetskim i strateškim planiranjem rada Vlade.

Kadrovski plan za organe državne uprave i službe Vlade donosi Vlada.

Kadrovski plan za drugi državni organ donosi starješina tog organa.

Kadrovski plan donosi se za kalendarsku godinu, u roku od 30 dana od dana donošenja zakona o budžetu, a sadrži projekcije za naredne dvije godine.

    • Uredba o sadržaju, postupku i načinu pripreme i izmjene kadrovskog plana za organe državne uprave i službe Vlade
 

    • Smjernice za izradu kadrovskog plana

 ____________________________________________________________________________________

    •  Kadrovski plan za državne organe za 2019.godinu - tabela za popunjavanje  

Kadrovski plan za državne organe za 2019.godinu koji imaju posebna zvanja - tabela za popunjavanje:

    • Kadrovski plan za Upravu policije

    • Kadrovski plan za Ministarstvo vanjskih poslova

    • Kadrovski plan za Ministarstvo odbrane

    • Kadrovski plan za Generalni sekretarijat vlade Crne Gore

    • Kadrovski plan za Državnu revizorsku instituciju

    • Kadrovski plan za ZIKS

    • Kadrovski plan za Upravu carina

    • Kadrovski plan za Revizorsko tijelo

_________________________________________________________________________ 

    • Kadrovski plan za organe lokalne samouprave za 2019.godinu - tabela za popunjavanje

_________________________________________________________________________

    • Kadrovski plan za 2019 - Sudovi - tabela za popunjavanje  

    • Kadrovski plan za 2019 -Tužilaštva - tabela za popunjavanje 
______________________________________________________________

    • Ralizacija Kadrovskog plana Uprave za kadrove za 2018. godinu - tabela za popunjavanje

______________________________________________________________

     UzK       UzK

_______________________

    A R H I V A   

    • Kadrovski plan organa državne uprave, Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore i Kabineta predsjednika Vlade Crne Gore za 2018. godinu  

    • Kadrovski plan Uprave za kadrove za 2017. godinu 

    • Obrazloženje kadrovskog plana Uprave za kadrove za 2017. godinu
______________________________________________________________

    • Ralizacija Kadrovskog plana Uprave za kadrove za 2016. godinu
_____________________________________________________________

    • Kadrovski plan za organe državne uprave i službu Vlade Crne Gore za 2016. godinu sa Obrazloženjem
________________________________________________

    • Kadrovski plan Uprave za kadrove za 2015. godinu

    • Obrazloženje Kadrovskog plana Uprave za kadrove za 2015. godinu