Manja slova Veća slova RSS
>

Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Ministarstva finansija- Uprave za nakretnine; postavljeno 12.10.2017]

Datum objave: 12.10.2017 07:50 | Autor: UZK

Ispis Štampaj stranicu


Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa, objavljenog dana 04.09.2017. godine, za potrebe Ministarstva finansija- Uprave za nakretnine, koju je utvrdila Uprava za kadrove.

Uprava za kadrove je, dana 09.10.2017.godine, Izvještaj o provjeri sposobnosti kandidata za vršenje poslova radnog mjesta, Izvještaj o ocjenjivanju kandidata za vršenje poslova radnog mjesta i Rang Listu za izbor kandidata dostavila Ministarstvu finansija.

Starješina državnog organa dužan je da Odluku o izboru kandidata donese i dostavi Upravi za kadrove u roku od 30 dana od dana prijema Rang liste za izbor, u skladu sa čl. 45 stav 5 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Sl. list Crne Gore“, br. 39/11, 50/1, 66/12 i 16/16).

Uprava za kadrove će, po prijemu Odluke o izboru, istu dostaviti svim kandidatima na adrese naznačene u prijavi.

OGLAS

RANG LISTA