Manja slova Veća slova RSS
>

Datum provjere sposobnosti - Državne revizorske institucije - postavljeno 11.10.2017

Datum objave: 11.10.2017 14:11 | Autor: uzk

Ispis Štampaj stranicu


Poštovani kandidati,

Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Uprava za kadrove 11.09.2017. godine objavila za potrebe Državne revizorske institucije, za radno mjesto Državni/a revizor/ka u Odjeljenju za reviziju privrednih društava u većinskom vlasništvu države u Sektoru V, održati dana 24.10.2017. godine (utorak) od 08:00 h, u prostorijama Uprave za kadrove.

Provjeru sposobnosti vrši Komisija za provjeru sposobnosti i obuhvatiće: pisani test i intervju.

Sadržaj pisanog testa određuje se u zavisnosti od nivoa i kategorije radnog mjesta za koje se sprovodi provjera sposobnosti, kao i specifičnosti poslova koji se vrše u određenom zvanju i sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela.

- teorijski dio pisanog testa (odnosi se na provjeru opštih i posebnih znanja i sadrži 25 pitanja na koja kandidat odgovara na način što bira jedan od ponuđenih odgovora);
- praktični dio pisanog testa podrazumijeva provjeru sposobnosti kandidata u rješavanju konkretnog zadatka iz opisa poslova radnog mjesta za koje se sprovodi oglas u smislu člana 6 stav 3 Uredbe o načinu obavezne provjere sposobnosti, bližim kriterijumima i načinu ocjenjivanja kandidata za vršenje poslova radnog mjesta u državnom organu (’’Sl.list Crne Gore’’, br. 04/13);
- Intervju (sprovodi se induvidualno sa svakim kandidatom koji prethodno, na pisanom testu ostvari više od 50 % bodova).

Postupku obavezne provjere sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati sa Liste kandidata koji ispunjavaju uslove predmetnog oglasa;

• MAGDALENA PEKOVIĆ
• ANĐELKA ĆORSOVIĆ
• ZORAN MEDENICA
• IVANA VUJOŠEVIĆ
• SLAVKO RAKOČEVIĆ
• MILAN POPOVIĆ
• MARIJANA JANKOVIĆ

Napominjemo da je neophodno da kandidati, prije početka pisanog testa, u cilju utvrđivanja identiteta, Komisiji daju na uvid ličnu kartu ili drugu ličnu ispravu (sa fotografijom).

Konatkt tel: 069/157-893