Manja slova Veća slova RSS
>

KALENDAR AKTIVNOSTI SEKTORA ZA OBUKU

Datum objave: 11.09.2017 13:11 | Autor: UzK

Ispis Štampaj stranicu • MAJ
7.maj
PODIZANJE NIVOA SVIJESTI O ZNAČAJU I UPOTREBI ELEKTRONSKIH SERVISA
Uprava za kadrove je u saradnji sa Ministarstvom javne uprave a na osnovu Strategie reforme javne uprave otpočela realizaciju predavanja na temu “Podizanje nivoa svijesti o upotrebi elektronskih servisa”. Predavanje je održano 07.05.2018. godine u Upravi za kadrove. Ciljna grupa su predstavnici iz reda visokorukovodnog kadra.

8. maj
BEZBJEDNOSNA KULTURA U DRŽAVNOJ ADMINISTRACIJI
Uprava za kadrove je realizovala obuku na temu BEZBJEDNOSNA KULTURA U DRŽAVNOJ ADMINISTRACIJI namijenjenu službenicima visoko-rukovodnog i ekspertsko-rukovodnog kadra. Obuka je održana 08.05.2018. u prostorijama Uprave za kadrove.

9.maj
IZRADA I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA- NAPREDNI NIVO
Uprava za kadrove je shodno Kalendaru obuka za lokalne službenike i namještenike za period februar-jun 2018 realizovala obuku na temu „IZRADA I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA- NAPREDNI NIVO“. Obuka se održala u Kotoru 9.maja 2018. godine. Obuka je namijenjena lokalnim službenicima i namještenicima .

17.maj
RODNA RAVNOPRAVNOST
Uprava za kadrove je shodno Kalendaru opšteg programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika i namještenika za period februar – jun 2018.godine realizovala jednodnevnu obuku na temu “RODNA RAVNOPRAVNOST”. Obuka je održana u Upravi za kadrove 17.maj 2018.godine i namijenjena je državnim službenicima i namještenicima.

23.maj
IZRADA I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA- NAPREDNI NIVO
Uprava za kadrove je shodno Kalendaru obuka za lokalne službenike i namještenike za period februar-jun 2018 realizovala obuku na temu „IZRADA I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA- NAPREDNI NIVO“. Obuka se održala u Podgorici 23.maja 2018. godine . Obuka je namijenjena lokalnim službenicima i namještenicima .

24.maj
IZRADA I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA
Uprava za kadrove je shodno Kalendaru obuka za lokalne službenike i namještenike za period februar-jun 2018 realizovala obuku na temu „IZRADA I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA“. Obuka se održala u Mojkovcu 24.maja 2018. godine . Obuka je namijenjena lokalnim službenicima i namještenicima .

25.maj
POSTUPANJE PO PRIJAVAMA KORUPCIJE I ZAŠTITA ZVIZDAČA
Uprava za kadrove je shodno Kalendaru obuka za lokalne službenike i namještenike za period februar-jun 2018 realizovala obuku na temu „POSTUPANJE PO PRIJAVAMA KORUPCIJE I ZAŠTITA ZVIZDAČA“. Obuka se održala u Tivtu 25.maja 2018. godine . Obuka je namijenjena lokalnim službenicima i namještenicima

25.maj
ETIČKI KODEKS
Uprava za kadrove je shodno Kalendaru opšteg programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika i namještenika za period februar – jun 2018.godine realizovala jednodnevnu obuku na temu “ETIČKI KODEKS” . Obuka je održana u Upravi za kadrove 25.maj 2018.godine i namijenjena je državnim službenicima i namještenicima.

29. maj
RODNA RAVNOPRAVNOST U POLICIJI
Uprava za kadrove je u saradnji sa Ministartsvom unutrašnjih poslova I OEBS-om i realizovala obuku na temu RODNA RAVNOPRAVNOST U POLICIJI namijenjenu državnim službenicima I namještenicima zaposlenima u policiji . Obuka je održana 29.maja 2018. u prostorijama Uprave za kadrove.

29. maj
UNUTRAŠNJE KONTROLE
Uprava za kadrove je realizovala obuku na temu UNUTRAŠNJE KONTROLE. Obuka održana je 29.05. u prostorijama Uprave za kadrove. Ciljna grupa su džavni službenici i namještenici iz centralne regije.

30.maj
ANALIZA PROCJENE UTICAJA PROPISA-RIA
Uprava za kadrove je shodno Kalendaru obuka za lokalne službenike i namještenike za period februar-jun 2018 realizovala obuku na temu „ANALIZA PROCJENE UTICAJA PROPISA-RIA“. Obuka se održala u Nikšiću 30. maja 2018. godine . Obuka je namijenjena lokalnim službenicima i namještenicima i održava se u Podgorici prostorijama Uprave za kadrove.

30. maj
JAČANJE INTEGRITETA U SEKTORU BEZBJEDNOSTI
Uprava za kadrove je u saradnji sa Ministartsvom unutrašnjih poslova realizovala obuku na temu JAČANJE INTEGRITETA U SEKTORU BEZBJEDNOSTI namijenjenu državnim službenicima I namještenicima zaposlenima u policiji . Obuka je održana 30.maja 2018. u prostorijama Uprave za kadrove.

29-30. maja
RADIONICA „STANDARDIZACIJA TRENERSKOG PRISTUPA U SPROVOĐENJU PROGRAMA OBRAZOVANJA ZA STICANJE KLJUČNIH VJEŠTINA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA“
U cilju standardizacije trenerskog pristupa u sprovođenju Programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina za upravljanje ljudskim resursima, Uprava za kadrove je sprovela radni sastanak i radionicu 29-30. maja i 2018. godine. Učesnici su predavači koji su izabrani nakon sprovedenog, višefaznog, postupka selekcije predavača.


31.maj
UPRAVLJANJE PROJEKTIMA
Uprava za kadrove je u saradnji sa francuskom školom za državnu upravu ENA realizovala dvodnevnu obuku na temu UPRAVLJANJE PROJEKTIMA. Obuka je održana u Podgorici u prostorijama Uprave za kadrove 31.05 i 01.06. 2018. Obuka je namijenjena državnim službenicima i namještenicima.


14-29. maja
KURS RAČUNARA – NAPREDNI EXEL
Uprava za kadrove je realizovala kurs računara za napredni exel za grupu državnih službenika i namještenika koji su iskazali potrebu za istim. Obuka je održana u prostorijama Uprave za kadrove periodu od 14.05 – 29.05 i svi prijavljeni su uspješno završili kurs.

30. maja – 20.juna
KURS RAČUNARA – NAPREDNI NIVO
Uprava za kadrove je realizovala kurs računara za napredni nivo za grupu državnih službenika i namještenika koji su iskazali potrebu za istim. Obuka je održana u prostorijama Uprave za kadrove periodu od 30.05 – 20.06 i svi prijavljeni su uspješno završili kurs. • APRIL

IT RIZICI I ULOGA UNUTRAŠNJEG REVIZORA
Uprava za kadrove je realizovala obuku na temu IT RIZICI I ULOGA UNUTRAŠNJEG REVIZORA. Obuka održana 02.04. u prostorijama Uprave za kadrove. Ciljna grupa - lokalni službenici.

UNUTRAŠNJE KONTROLE
Uprava za kadrove je realizovala obuku na temu UNUTRAŠNJE KONTROLE. Obuka održana 02.04. u prostorijama Uprave za kadrove. Ciljna grupa - lokalni službenici.

KURS RAČUNARA – NAPREDNI NIVO
Uprava za kadrove je realizovala kurs računara za napredni nivo za grupu državnih službenika i namještenika koji su iskazali potrebu za istim. Obuka je održana u prostorijama Uprave za kadrove periodu od 02 – 19.aprila i svi prijavljeni su uspješno završili kurs.

SAJBER BEZBJEDNOST – IZAZOVI 21.VIJEKA
U Upravi za kadrove 03.aprila uspješno je realizovan seminar na temu SAJBER BEZBJEDNOST – IZAZOVI 21.VIJEKA. Obuka je namijenjena državnim službenicima i namještenicima a ima za cilj podizanje sajber bezbjednosne kulture na nacionalnom nivou u skladu sa preporukama međunarodnih partnera I obavezama koje proističu iz integracionih procesa Crne Gore.


UNUTRAŠNJE KONTROLE

Uprava za kadrove je realizovala obuku na temu UNUTRAŠNJE KONTROLE. Obuka održana je 05.04. u prostorijama Uprave za kadrove. Ciljna grupa su džavni službenici i namještenici iz centralne regije.

PRIMJENA ZAKONA O UPRAVNOM POSTUPKU
Uprava za kadrove je realizovala obuku na temu Zakon o upravnom postupku, namijenjenu lokalnim službenicima/Komunalna inspekcija. Obuka je održana 4 i 5 aprila u prostorijama Uprave za kadrove.

OBUKA ZA VOĐENJE CENTRALNE KADROVSKE EVIDENCIJE
Uprava za kadrove je realizovala obuku za vodjenje CKE. Obuka je namijenjena predstavnicima različitih državnih organa i održana je 10.04 – 12.04 u prostorijama Uprave za kadrove.

OBUKA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA SSS
Uprava za kadrove je na zahtjev Opštine Tivat realizovala obuku za polaganje stručnog ispita sa SSS. Obuka je namijenjena lokalnim službenicima I održala se 11.aprila u Tivtu.

IT RIZICI I ULOGA UNUTRAŠNJEG REVIZORA
Uprava za kadrove je realizovala obuku na temu IT RIZICI I ULOGA UNUTRAŠNJEG REVIZORA. Obuka održana je 11.04. u prostorijama Uprave za kadrove. Ciljna grupa su džavni službenici i namještenici iz centralne regije.


INTEGRITET U JAVNOJ UPRAVI I SPROVOĐENJE PLANOVA INTEGRITETA

Uprava za kadrove je shodno Kalendaru opšteg programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika i namještenika za period februar – jun 2018.godine realizovala jednodnevnu obuku na temu “INTEGRITET U JAVNOJ UPRAVI I SPROVOĐENJE PLANOVA INTEGRITETA”. Obuka je održana u Upravi za kadrove 12.aprila 2018.godine i namijenjena je državnim službenicima i namještenicima.

PRIMJENA ZAKONA O LOBIRANJU I LOBIRANJE U EU
Uprava za kadrove je shodno Kalendaru obuka za lokalne službenike i namještenike za period februar-jun 2018 realizovala obuku na temu PRIMJENA ZAKONA O LOBIRANJU I LOBIRANJE U EU. Obuka je održana u Podgorici 13. aprila 2018. Obuka je namijenjena lokalnim službenicima i namještenicima i održana je u Podgorici u prostorijama Uprave za kadrove.

IT RIZICI I ULOGA UNUTRAŠNJEG REVIZORA
Uprava za kadrove je realizovala obuku na temu IT RIZICI I ULOGA UNUTRAŠNJEG REVIZORA. Obuka održana je 16.04. u prostorijama Uprave za kadrove. Ciljna grupa su lokalni službenici.

ZAKON O UPRAVNOM POSTUPKU, SISTEM SOCIJALNE I DJEČIJE ZAŠTITE
Uprava za kadrove je realizovala obuku na temu Zakon o upravnom postupku –sistem socijalne i dječije zaštite, namijenjenu državnim službenicima I namještenicima. Obuka je održana 17. aprila u prostorijama Uprave za kadrove.

IT RIZICI I ULOGA UNUTRAŠNJEG REVIZORA
Uprava za kadrove je realizovala obuku na temu IT RIZICI I ULOGA UNUTRAŠNJEG REVIZORA. Obuka održana je 18.04. u prostorijama Uprave za kadrove. Ciljna grupa su džavni službenici i namještenici iz centralne regije.

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA
Uprava za kadrove je shodno Kalendaru opšteg programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika i namještenika za period februar – jun 2018.godine realizovala jednodnevnu obuku na temu “ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA”. Obuka je održana u Upravi za kadrove 18.aprila 2018.godine i namijenjena je državnim službenicima i namještenicima.

KONFERENCIJA "IZAZOVI U SUSRET PRIMJENE NOVOG ZAKONA O DRZAVNIM SLUZBENICIMA I NAMJESTENICIMA"
Uprava za kadrove je u saradnji sa Ministarstvom javne uprave, a uz podršku Hanns Seidel Fondacije, organizovala dvodnevnu konferenciju na temu "Izazovi u susret primjene novog Zakona o državnim službenicima i namještenicima" koja se održala 18-19. aprila 2018. godine u Hotelu "Splendid" u Bečićima. Konferenciji su prisustvovali predstavnici ministarstava, organa uprave, jedinica lokalne samouprave i Zajendice opština Crne Gore.

PODIZANJE NIVOA SVIJESTI O UPOTREBI ELEKTRONSKIH SERVISA
Uprava za kadrove je u saradnji sa Ministarstvom javne uprave a na osnovu Strategie reforme javne uprave otpočela realizaciju predavanja na temu “Podizanje nivoa svijesti o upotrebi elektronskih servisa”. Prvo predavanje je održano 20.04.2018. godine u Upravi za kadrove. Ciljna grupa su predstavnici iz reda visokorukovodnog kadra. Cilj obuke je jačanje I proširivanje znanja o elektronskoj upravi (EUprava).

ZAKON O UPRAVNOM POSTUPKU/INSPEKCIJSKI NADZOR
Uprava za kadrove je realizovala obuku na temu Zakon o upravnom postupku /inspekcijski nadzor, namijenjenu državnim službenicima I namještenicima. Obuka je održana 20. aprila u prostorijama Uprave za kadrove.

OBUKA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA VSS
Uprava za kadrove je realizovala obuku za polaganje stručnog ispita sa VSS. Obuka je održana 23, 24 i 25 aprila u prostorijama Uprave za kadrove.

SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA
Uprava za kadrove je shodno Kalendaru obuka za lokalne službenike i namještenike za period februar-jun 2018 realizovala obuku na temu „Slobodan pristup informacijama“. Obuka se održava u Podgorici 26. aprila 2018. godine . Obuka je namijenjena lokalnim službenicima i namještenicima i održava se u Podgorici prostorijama Uprave za kadrove.

OBUKE ZA SLUŽBENIKE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIHPOSLOVA I UPRAVE POLICIJE
Uprava za kadrove u saradnji sa OEBS-om i MUP-om realiozuje obuke za službenike Uprave policije i MUP-a. U aprilu su održane 4 obuke na temu Rodna ravnopravnost u policiji i Jačanje integriteta u sektoru bezbjednosti.


 • MART

  STATISTIKA PRAVOSUĐA
  U Upravi za kadrove su u periodu od 21. do 29. marta uspješno realizovana četiri jednodnevna seminara na temu Statistički proces prikupljana i analize podataka u pravosuđu. Predavači su bili zaposleni u Zavodu za sttistiku a polaznici predstavnici pravosudnih organa..


  NOVI MODELI FINANSIRANJA PROJEKATA I PROGRAMA NVO U 2018.GODINI
  Uprava za kadrove uz podršku projekta Delegacije Evropske unije u Cmoj Gori „Tehnička podrška razvoju institucionalnih mehanizama saradnje Vlade i NVO u Crnoj Gori", a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave - Nacionalnom kancelarijom za saradnju sa nevladinim organizacijama, organizuje radionice na temu: „Novi model finansiranja projekata i programa NVO u 2018. Godini.
  U Hotelu Centre Ville u PodqoricI, 22. i 23. marta 2018. qodine održane su dvije radionice na pomenutu temu. Obuka je namijenjena članovima komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa NVO U 2018. godini


  PODIZANJE NIVOA SVIJESTI O UPOTREBI ELEKTRONSKIH SERVISA
  Uprava za kadrove je u saradnji sa Ministarstvom javne uprave a na osnovu Strategie reforme javne uprave otpočela realizaciju predavanja na temu “Podizanje nivoa svijesti o upotrebi elektronskih servisa” . Prvo predavanje je održano 20.03.2018. godine u Upravi za kadrove. Ciljna grupa su predstavnici iz reda visokorukovodnog kadra. Planirano je da se održe još četiri obuke za državne i lokalne službenike.


  JAVNE NABAVKE
  Uprava za kadrove je shodno Kalendaru obuka za lokalne službenike i namještenike za period februar-jun 2018 realizovala obuku na temu „Javne nabavke“ . Obuka je održana 14.marta.2018.godine u Podgorici (prostorije Uprave za kadrove ) i namijenjena je lokalnim službenicima i namještenicima.


  INTEGRITET U JAVNOJ UPRAVI I SPROVOĐENJE PLANOVA INTEGRITETA
  Uprava za kadrove je shodno Kalendaru obuka za lokalne službenike i namještenike za period februar-jun 2018 realizovala obuku na temu „Integritet u javnoj upravi i sprovođenje planova integriteta“. Obuka je održana prostorijama Opštine Tivat 16. marta 2018. godine i namijenjena je lokalnim službenicima i namještenicima.


  SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA
  Uprava za kadrove je shodno Kalendaru obuka za lokalne službenike i namještenike za period februar-jun 2018 realizovala obuku na temu „Slobodan pristup informacijama“. Obuka je održana u Tivtu 02. mart 2018. Obuka je namijenjena lokalnim službenicima i namještenicima i održana je u prostorijama Opštine Tivat.


  INTEGRITET U JAVNOJ UPRAVI I SPROVOĐENJE PLANOVA INTEGRITETA
  Uprava za kadrove je shodno Kalendaru obuka za lokalne službenike i namještenike za period februar-jun 2018 realizovala obuku na temu „Integritet u javnoj upravi i sprovođenje planova integriteta“. Obuka je održana u Podgorici (multimedijalna sala Uprave za kadrove), 20. marta 2018. godine i namijenjena je lokalnim službenicima i namještenicima.


  SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA
  Uprava za kadrove je shodno Kalendaru obuka za lokalne službenike i namještenike za period februar-jun 2018 realizovala obuku na temu „Slobodan pristup informacijama“. Obuka je održana u Podgorici 27. mart 2018. Obuka je namijenjena lokalnim službenicima i namještenicima i održana je u Podgorici prostorijama Uprave za kadrove.


  INTEGRITET U JAVNOJ UPRAVI I SPROVOĐENJE PLANOVA INTEGRITETA
  Uprava za kadrove je shodno Kalendaru obuka za lokalne službenike i namještenike za period februar-jun 2018 realizovala obuku na temu „Integritet u javnoj upravi i sprovođenje planova integriteta“. Obuka je održana u Bijelom Polju 30. marta 2018. godine i namijenjena je lokalnim službenicima i namještenicima.


  JAVNE NABAVKE
  Uprava za kadrove je shodno Kalendaru opšteg programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika i namještenika za period februar – jun 2018.godine realizovala obuku na temu “Javne nabavke” . Obuka je održana u Upravi za kadrove 5.marta 2018.godine i namijenjena je državnim službenicima i namještenicima.


  MOTIVACIJA ZAPOSLENIH

  Uprava za kadrove je shodno Kalendaru opšteg programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika i namještenika za period februar – jun 2018.godine realizovala obuku na temu “Motivacija zaposlenih” . Obuka je održana u Upravi za kadrove 14.marta 2018.godine i namijenjena je državnim službenicima i namještenicima.


  OD IDEJE DO USPJEŠNO REALIZOVANOG PROJEKTA
  Uprava za kadrove je shodno Kalendaru opšteg programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika i namještenika za period februar – jun 2018.godine realizovala dvodnevnu obuku na temu “ Od ideje do uspješno realizovanog projekta”. Obuka je održana u Upravi za kadrove 26 i 27.marta 2018.godine i namijenjena je državnim službenicima i namještenicima.


  MOBING
  Uprava za kadrove je na osnovu Strategije reforme javne uprave 2018 – 2020 realizovala obuku na temu “MOBING”.Obuka je namijenjena upravnim inspektorima i održala se u Podgorici 02.03.2018.godine u prostorijama Uprave za kadrove.


  RIA (Primjena modela standardnog troška)
  Uprava za kadrove je u saradnji sa Ministarstvom finansija realizovala obuku na temu RIA (Primjena modela standardnog troška) koja se održala 02.marta u prostorijama Ministarstva finansija. Obuka je namijenjena državnim službenicima i namještenicima.


  SISTEM UNUTRAŠNJIH FINANSIJSKIH KONTROLA U JAVNOM SEKTORU
  Uprava za kadrove je realizovala obuku na temu Sitem unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru. Obuka je predviđena Strategijo reforme javne uprave i održana je 26.03 u prostorijama Uprave za kadrove. Ciljna grupa su predstavnici iz kategorije visokorukovodnog kadra. Planirano je da se održe još četiri obuke za državne i lokalne službenike.


  PROGRAM OBUKE UNUTRAŠNJIH REVIZORA U JAVNOM SEKORU

  Program obuke za unutrašnje revizore podrazumijeva jačanje stručnih kvalifikacija revizora u javnom sektoru i nastavak projekata obuke koji se relizuju od 2012.godine. Četvrta generacija računovođa je počela sa obukom 06.septembra 2017.godine i program će trajati dvije godine.U martu je realizovano 8 obuka na pomenutu temu.


  ZAKON O UPRAVNOM POSTUPKU
  Uprava za kadrove je organizovala obuku na temu Zakon o upravnom postupku. Obuka je realizovana na osnovu zahtjeva Ministarsta javne uprave 19 i 20.marta a za potrebe upravne inspekcije.


  BEZBJEDNOSNA KULTURA U DRŽAVNOJ ADMINISTRACIJI
  Uprava za kadrove realizuje obuke na temu "Bezbjednosna kultura u državnoj administraciji" kroz Projekat podrške koordinacionom timu za NATO. U prostorijama Uprave za kadrove 01. marta je realizovana jedna obuka za državne službenike.