Manja slova Veća slova RSS
>

KALENDAR AKTIVNOSTI SEKTORA ZA OBUKU

Datum objave: 11.09.2017 13:11 | Autor: UzK

Ispis Štampaj stranicu


 • MART

  STATISTIKA PRAVOSUĐA
  U Upravi za kadrove su u periodu od 21. do 29. marta uspješno realizovana četiri jednodnevna seminara na temu Statistički proces prikupljana i analize podataka u pravosuđu. Predavači su bili zaposleni u Zavodu za sttistiku a polaznici predstavnici pravosudnih organa..


  NOVI MODELI FINANSIRANJA PROJEKATA I PROGRAMA NVO U 2018.GODINI
  Uprava za kadrove uz podršku projekta Delegacije Evropske unije u Cmoj Gori „Tehnička podrška razvoju institucionalnih mehanizama saradnje Vlade i NVO u Crnoj Gori", a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave - Nacionalnom kancelarijom za saradnju sa nevladinim organizacijama, organizuje radionice na temu: „Novi model finansiranja projekata i programa NVO u 2018. Godini.
  U Hotelu Centre Ville u PodqoricI, 22. i 23. marta 2018. qodine održane su dvije radionice na pomenutu temu. Obuka je namijenjena članovima komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa NVO U 2018. godini


  PODIZANJE NIVOA SVIJESTI O UPOTREBI ELEKTRONSKIH SERVISA
  Uprava za kadrove je u saradnji sa Ministarstvom javne uprave a na osnovu Strategie reforme javne uprave otpočela realizaciju predavanja na temu “Podizanje nivoa svijesti o upotrebi elektronskih servisa” . Prvo predavanje je održano 20.03.2018. godine u Upravi za kadrove. Ciljna grupa su predstavnici iz reda visokorukovodnog kadra. Planirano je da se održe još četiri obuke za državne i lokalne službenike.


  JAVNE NABAVKE
  Uprava za kadrove je shodno Kalendaru obuka za lokalne službenike i namještenike za period februar-jun 2018 realizovala obuku na temu „Javne nabavke“ . Obuka je održana 14.marta.2018.godine u Podgorici (prostorije Uprave za kadrove ) i namijenjena je lokalnim službenicima i namještenicima.


  INTEGRITET U JAVNOJ UPRAVI I SPROVOĐENJE PLANOVA INTEGRITETA
  Uprava za kadrove je shodno Kalendaru obuka za lokalne službenike i namještenike za period februar-jun 2018 realizovala obuku na temu „Integritet u javnoj upravi i sprovođenje planova integriteta“. Obuka je održana prostorijama Opštine Tivat 16. marta 2018. godine i namijenjena je lokalnim službenicima i namještenicima.


  SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA
  Uprava za kadrove je shodno Kalendaru obuka za lokalne službenike i namještenike za period februar-jun 2018 realizovala obuku na temu „Slobodan pristup informacijama“. Obuka je održana u Tivtu 02. mart 2018. Obuka je namijenjena lokalnim službenicima i namještenicima i održana je u prostorijama Opštine Tivat.


  INTEGRITET U JAVNOJ UPRAVI I SPROVOĐENJE PLANOVA INTEGRITETA
  Uprava za kadrove je shodno Kalendaru obuka za lokalne službenike i namještenike za period februar-jun 2018 realizovala obuku na temu „Integritet u javnoj upravi i sprovođenje planova integriteta“. Obuka je održana u Podgorici (multimedijalna sala Uprave za kadrove), 20. marta 2018. godine i namijenjena je lokalnim službenicima i namještenicima.


  SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA
  Uprava za kadrove je shodno Kalendaru obuka za lokalne službenike i namještenike za period februar-jun 2018 realizovala obuku na temu „Slobodan pristup informacijama“. Obuka je održana u Podgorici 27. mart 2018. Obuka je namijenjena lokalnim službenicima i namještenicima i održana je u Podgorici prostorijama Uprave za kadrove.


  INTEGRITET U JAVNOJ UPRAVI I SPROVOĐENJE PLANOVA INTEGRITETA
  Uprava za kadrove je shodno Kalendaru obuka za lokalne službenike i namještenike za period februar-jun 2018 realizovala obuku na temu „Integritet u javnoj upravi i sprovođenje planova integriteta“. Obuka je održana u Bijelom Polju 30. marta 2018. godine i namijenjena je lokalnim službenicima i namještenicima.


  JAVNE NABAVKE
  Uprava za kadrove je shodno Kalendaru opšteg programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika i namještenika za period februar – jun 2018.godine realizovala obuku na temu “Javne nabavke” . Obuka je održana u Upravi za kadrove 5.marta 2018.godine i namijenjena je državnim službenicima i namještenicima.


  MOTIVACIJA ZAPOSLENIH

  Uprava za kadrove je shodno Kalendaru opšteg programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika i namještenika za period februar – jun 2018.godine realizovala obuku na temu “Motivacija zaposlenih” . Obuka je održana u Upravi za kadrove 14.marta 2018.godine i namijenjena je državnim službenicima i namještenicima.


  OD IDEJE DO USPJEŠNO REALIZOVANOG PROJEKTA
  Uprava za kadrove je shodno Kalendaru opšteg programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika i namještenika za period februar – jun 2018.godine realizovala dvodnevnu obuku na temu “ Od ideje do uspješno realizovanog projekta”. Obuka je održana u Upravi za kadrove 26 i 27.marta 2018.godine i namijenjena je državnim službenicima i namještenicima.


  MOBING
  Uprava za kadrove je na osnovu Strategije reforme javne uprave 2018 – 2020 realizovala obuku na temu “MOBING”.Obuka je namijenjena upravnim inspektorima i održala se u Podgorici 02.03.2018.godine u prostorijama Uprave za kadrove.


  RIA (Primjena modela standardnog troška)
  Uprava za kadrove je u saradnji sa Ministarstvom finansija realizovala obuku na temu RIA (Primjena modela standardnog troška) koja se održala 02.marta u prostorijama Ministarstva finansija. Obuka je namijenjena državnim službenicima i namještenicima.


  SISTEM UNUTRAŠNJIH FINANSIJSKIH KONTROLA U JAVNOM SEKTORU
  Uprava za kadrove je realizovala obuku na temu Sitem unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru. Obuka je predviđena Strategijo reforme javne uprave i održana je 26.03 u prostorijama Uprave za kadrove. Ciljna grupa su predstavnici iz kategorije visokorukovodnog kadra. Planirano je da se održe još četiri obuke za državne i lokalne službenike.


  PROGRAM OBUKE UNUTRAŠNJIH REVIZORA U JAVNOM SEKORU

  Program obuke za unutrašnje revizore podrazumijeva jačanje stručnih kvalifikacija revizora u javnom sektoru i nastavak projekata obuke koji se relizuju od 2012.godine. Četvrta generacija računovođa je počela sa obukom 06.septembra 2017.godine i program će trajati dvije godine.U martu je realizovano 8 obuka na pomenutu temu.


  ZAKON O UPRAVNOM POSTUPKU
  Uprava za kadrove je organizovala obuku na temu Zakon o upravnom postupku. Obuka je realizovana na osnovu zahtjeva Ministarsta javne uprave 19 i 20.marta a za potrebe upravne inspekcije.


  BEZBJEDNOSNA KULTURA U DRŽAVNOJ ADMINISTRACIJI
  Uprava za kadrove realizuje obuke na temu "Bezbjednosna kultura u državnoj administraciji" kroz Projekat podrške koordinacionom timu za NATO. U prostorijama Uprave za kadrove 01. marta je realizovana jedna obuka za državne službenike.