Manja slova Veća slova RSS
>

Datum provjere sposobnosti - Sekretarijata za zakonodavstvo - postavljeno 11.08.2017

Datum objave: 11.08.2017 10:29 | Autor: Tatjana Marković

Ispis Štampaj stranicu


Poštovani kandidati,

Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Uprava za kadrove 21.06.2017. godine objavila za potrebe Sekretarijata za zakonodavstvo  za radna mjesta Samostalni/a savjetnik/ica III u Sektoru za propise iz oblasti ekonomije i finansija, Samostalni/a savjetnik/ica III u Sektoru za propise iz oblasti saobarćaja, turizma, ekologije i poljoprivrede, održati dana 29.08.2017. godine (utorak) od 09:00 h, u prostorijama Uprave za kadrove.

Provjeru sposobnosti vrši Komisija za provjeru sposobnosti i obuhvatiće: pisani test i intervju.

Sadržaj pisanog testa određuje se u zavisnosti od nivoa i kategorije radnog mjesta za koje se sprovodi provjera sposobnosti, kao i specifičnosti poslova koji se vrše u određenom zvanju i sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela.

-         teorijski dio pisanog testa (odnosi se na provjeru opštih i posebnih znanja i sadrži 25 pitanja na koja kandidat odgovara na način što bira jedan od ponuđenih odgovora), 

-      praktični dio pisanog testa podrazumijeva provjeru sposobnosti kandidata u rješavanju konkretnog zadatka iz opisa poslova radnog mjesta za koje se sprovodi oglas u smislu člana 6 stav 3 Uredbe o načinu obavezne provjere sposobnosti, bližim kriterijumima i načinu ocjenjivanja kandidata za vršenje poslova radnog mjesta u državnom organu (’’Sl.list Crne Gore’’, br. 04/13 i 27/16). 

-      Intervju (sprovodi se induvidualno sa svakim kandidatom koji je prethodno, na pisanom testu i na provjeri posebnih vještina, ostvario više od 50 % bodova). 

Postupku obavezne provjere sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati sa Liste kandidata koji ispunjavaju uslove predmetnog oglasa;

 • SNEŽANA VLAHOVIĆ
 • DIJANA PEKOVIĆ
 • ANES MURIĆ
 • ANETA OBRADOVIĆ
 • MILOŠ BOJANIĆ
 • NEĐELJKO MAŠNIĆ
 • MARINA ĐUKIĆ
 • JELENA KADIĆ
 • IVAN BJEKOVIĆA
 • MILKA AŠANIN
 • STEFAN ŠAKOVIĆ
 • JELENA DAJEVIĆ
 • EMIR BOJADŽIĆ
 • SANDRA MILIĆEVIĆ
 • IVAN PRELEVIĆ   

Napominjemo da je neophodno da kandidati, prije početka pisanog testa, u cilju utvrđivanja identiteta, Komisiji daju na uvid ličnu kartu ili drugu ličnu ispravu (sa fotografijom).

Kontakt tel: 020/202-290