Manja slova Veća slova RSS
>

Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Uprave za inspekcijske poslove; postavljeno 09.08.2017]

Datum objave: 09.08.2017 09:46 | Autor: Tatjana Marković

Ispis Štampaj stranicu


Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst internog oglasa unutar državnog organa i rang listu za izbor kandidata objavljenog dana 05.07.2017. godine, za potrebe Uprave za inspekcijske poslove, koju je utvrdila Uprava za kadrove.

Rang lista za izbor kandidata sadrži pet najbolje ocijenjena kandidata, a može da sadrži i više kandidata ukoliko su isto ocijenjeni.

Uprava za kadrove je, dana 08.08.2017. godine, Izvještaj o provjeri sposobnosti kandidata za vršenje poslova radnog mjesta, Izvještaj o ocjenjivanju kandidata za vršenje poslova radnog mjesta i Rang Listu za izbor kandidata dostavila Upravi za inspekcijske poslove.

Starješina državnog organa dužan je da Odluku o izboru kandidata donese i dostavi Upravi za kadrove u roku od 30 dana od dana prijema Rang liste za izbor.

Uprava za kadrove će, po prijemu Odluke o izboru,  istu dostaviti svim kandidatima na adrese naznačene u prijavi.

Tekst oglasa

Rang lista