Manja slova Veća slova RSS
>

Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja; postavljeno 08.08.2017]

Datum objave: 08.08.2017 14:07 | Autor: Tatjana Marković

Ispis Štampaj stranicu


Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa, objavljenog dana 07.06.2017. godine za potrebe Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja i Rang Listu za izbor kandidata, koju je utvrdila Uprava za kadrove.

Rang lista za izbor kandidata sadrži pet najbolje ocijenjena kandidata, a može da sadrži i više kandidata ukoliko su isto ocijenjeni.

Uprava za kadrove je, dana 07.08.2017. godine, Izvještaj o provjeri sposobnosti kandidata za vršenje poslova radnog mjesta, Izvještaj o ocjenjivanju kandidata za vršenje poslova radnog mjesta i Rang Listu za izbor kandidata dostavila Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Starješina državnog organa dužan je da Odluku o izboru kandidata donese i dostavi Upravi za kadrove u roku od 30 dana od dana prijema Rang liste za izbor.

Uprava za kadrove će, po prijemu Odluke o izboru,  istu dostaviti svim kandidatima na adrese naznačene u prijavi.

Tekst oglasa

Rang lista