Manja slova Veća slova RSS
>

KALENDAR AKTIVNOSTI SEKTORA ZA OGLAŠAVANJE - DATUMI PROVJERE SPOSOBNOSTI - 2017

Datum objave: 26.07.2017 12:18 | Autor: UZK

Ispis Štampaj stranicu


KALENDAR AKTIVNOSTI SEKTORA ZA OGLAŠAVANJE - DATUMI PROVJERE SPOSOBNOSTI


OKTOBAR 2017

Datum

Događaji

Ponedeljak 2.

Ministarstvo ekonomije  

Utorak 3.

Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore     Ministarstvo odbrane Ministarstvo ekonomije 

Srijeda 4.

Ministarstvo evropskih poslova Ministarstvo finansija-uprava za nekretnine Ministarstvo ekonomije

Četvrtak 5.

Ministarstvo evropskih poslova Ministarstvo finansija-uprava za nekretnine

Petak 6.

Sud za prekršaje u Bijelom Polju Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore
Fond penzijskog i invalidskog osiguranja

Ponedeljak 9.

Fond za zdravstveno osiguranje

Utorak 10.

Državna revizorska institucija Sekretarijat za razvojne projekte


Srijeda 11.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu

Četvrtak 12.

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

Ministarstvo finansija - Poreska uprava

Uprave za inspekcijske poslove

 

Osnovni sud u Beranama
Agencije za mirno rješavanje radnih sporova

Petak 13.

Uprava za inspekcijske poslove
Ministarstva održivog razvoja i turizma


Ponedeljak 16.

Uprava za inspekcijske poslove


Utorak 17.

Uprava za inspekcijske poslove


Srijeda 18.


Ministarstvo finansija – Uprava za nekretnine


Četvrtak 19.

Uprava za inspekcijske poslove Ministarstvo vanjskih poslova

Petak 20.

Uprava za inspekcijske poslove Ministarstva finansija-Uprave za nekretnine
Državna revizorska institucija

Ponedeljak 23.

Osnovni sud u Bijelom Polju


Utorak 24.

Državna revizorska institucija
Viši sud Podgorica
Ministarstvo rada
Fond za zdravstveno osiguranje

Srijeda 25.

Sud za prekršaje u Podgorici Zavod za socijalnu i dječju zaštitu
Državna revizorska institucija

Četvrtak 26.

Viši sud u Podgorici Viši sud Podgorica Ministarstvo vanjskih poslova

Ministarstvo vanjskih poslova
Ministarstvo zdravlja

Petak 27.

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici


Ponedeljak 30. 

       

Utorak 31. 

Ministarstvo vanjskih poslova    Ministarstvo finansija-Uprava za nekretnine   

SEPTEMBAR 2017

Datum

Događaji

Petak 1.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Ministarstvo prosvjete

Ponedeljak 4.

Sud za prekršaje u Podgorici Ministarstvo unutrašnjih poslova Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Utorak 5.

Vrhovni sud Crne Gore
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Sud za prekršaje u Podgorici Agencija za sprječavanje korupcije Agencija za sprječavanje korupcije

Srijeda 6.

Privredni sud Crne Gore Privredni sud Crne Gore

Četvrtak 7.

Ministarstvo vanjskih poslova Ministarstvo zdravlja Ministarstvo vanjskih poslova

Petak 8.

Specijalnog državnog tužilaštva


Ponedeljak 11.

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja – Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

Fond za zdravstveno osiguranje
Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja-Uprava za šume Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja-Uprava za šume (MK)

Utorak 12.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja


Srijeda 13.

Ministarstvo javne uprave Agencija za mirno rjesavanje radnih sporova

Četvrtak 14.

Uprava za ugljovodonike Ministarstvo prosvjete

Petak 15.

Ponedeljak 18.

Ministarstvo finansija-Uprava za nekretnine
Ministarstvo kulture 


Utorak 19.

Ministarstvo pravde 

Vrhovno drzavno tuzilastvo Crne Gore


Srijeda 20.

Ministarstvo finansija
Sekretarijat Centra za obuku u sudstvu
i državnom tužilaštvu


Četvrtak 21.

Fond za zdravstveno osiguranje Osnovno drzavno tuzilastvo u Plavu
Ministarstvo finansija – Uprava za nekretnine

Petak 22.

Ponedeljak 25.

Ministarstvo odbraneUtorak 26.

Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore
MinistarstvO finansija – Poreska uprava


Srijeda 27.

Zastitnik ljudskih prava i sloboda

Sud za prekrsaje u Bijelom-Polju
Ministarstvo finansija-Poreska uprava

Četvrtak 28.

Ministarstvo pravde
Sud za prekrsaje u Podgorici


Petak 29.

Sud za prekršaje u Budvi
AVGUST 2017

Datum

Događaji

Utorak 1.

Fond za zdravstveno osiguranje


Srijeda 2.

Ministarstvo unutrašnjih poslova

 

 

 

Četvrtak 3.

Ministarstvo zdravlja


Petak 4.

Uprava za nekretnine


Ponedeljak 7.

 

 

 

 

Utorak 8.

 

 

 

 

Srijeda 9.

Ministarstvo finansija

 


 

 

Četvrtak 10.

Petak 11.

Ponedeljak 14.
Utorak 15.

Uprava za ugljovodonike

Srijeda 16.

 

 

 

 

Četvrtak 17.

 

 

 

 

Petak 18.

Ponedeljak 21.

Ministarstvo sporta

 

 

 

Utorak 22.

 Ministarstvo pravde

 Ministarstvo pravde

 

 

Srijeda 23. 

Ministarstvo prosvjete
     

Četvrtak 24. 

       

Petak 25.

 

 

 

 

Ponedeljak 28.

Ministarstvo evropskih poslova
Ministarstvo evropskih poslova
Ministarstvo sporta Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Osnovni sud u Ulcinju

Utorak 29.

Sekretarijat za zakonodavstvo      

Srijeda 30.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava  Ministarstvo evropskih poslova    

Četvrtak 31.

Poreska uprava
Uprava za kadrove
   

 A R H I V A