Manja slova Veća slova RSS
>

KALENDAR AKTIVNOSTI SEKTORA ZA OGLAŠAVANJE - DATUMI PROVJERE SPOSOBNOSTI - 2017

Datum objave: 26.07.2017 12:18 | Autor: UZK

Ispis Štampaj stranicu


KALENDAR AKTIVNOSTI SEKTORA ZA OGLAŠAVANJE - DATUMI PROVJERE SPOSOBNOSTI


DECEMBAR 2017

Datum

Događaji: Datum provjere sposobnosti

Petak 1.

Ministarstvo nauke Ministarstvo nauke Više državno tužilaštvo u Podgorici
Ministarstvo evropskih poslova

Ponedeljak 4.

Uprava za inspekcijske poslove


Zavod za zapošljavanje Crne Gore

Utorak 5.


Ministarstvo finansija – Uprave za nekretnine


Srijeda 6.

Uprava za inspekcijske poslove 9:00
Ministarstvo vanjskih poslova

Četvrtak 7.


Ministarstvo pravde
Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici

Petak 8.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja - Uprava za zbrinjavanje izbjeglica
9:00

Ministarstva evropskih poslova

Ponedeljak 11.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja
Ministarstvo kulture
Zavod za školstvo
Uprava za inspekcijske poslove

Utorak 12.

Državne revizorske institucije

Državne revizorske institucije
Ministarstvo javne uprave

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja – Uprave za šume

Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja

Srijeda 13.

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva
Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore
Državne revizorske institucije

Četvrtak 14.

Uprave za imovinu
Ministarstva finansija – Uprave za nekretnine
Ministarstva unutrašnjih poslova
Državne revizorske institucije

Petak 15.Agencija za zaštitu konkurencijePonedeljak 18.


Ministarstva finansija
Uprava za imovinu


Utorak 19.

Srijeda 20.

Uprave za inspekcijske posloveČetvrtak 21.

Petak 22.

Ponedeljak 25.

Utorak 26.

Srijeda 27.

Četvrtak 28.

Petak 29.  

       

KALENDAR AKTIVNOSTI SEKTORA ZA OGLAŠAVANJE - DATUMI PROVJERE SPOSOBNOSTI


NOVEMBAR 2017

Datum

Događaji: Datumi provjere sposobnosti za...

Srijeda 1.

Ministarstvo ekonomijeČetvrtak 2.


Ministarstvo rada i socijalnog staranja
Ministarstvo vanjskih poslova Osnovni sud u Podgorici

Petak 3.

Državna komisija za kontrolu postupaka javnih nabavkiPonedeljak 6.

Ministarstvo vanjskih poslova Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici


Utorak 7.Agencija za sprječavanje korupcije
Ministarstvo saobraćaja i pomorstva

Srijeda 8.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma - Agencija za zaštitu prirode i životne sredine Ministarstvo unutrašnjih poslova Osnovnog suda u Podgorici
Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici

Četvrtak 9.

Ministarstva kulture-Uprave za zaštitu kulturnih dobara
Uprave za inspekcijske poslove
Ministarstvo saobraćaja i pomorstva
Uprave za inspekcijske poslove
Ministarstvo saobraćaja i pomorstva-Lučka uprava Ministarstvo saobraćaja i pomorstva
Ministarstva saobraćaja i pomorstva – Uprave pomorske sigurnosti

Petak 10.

Ministarstva saobraćaja i pomorstva
Ministarstvo rada i socijalnog staranja-Uprava za zbrinjavanje izbjeglica

Ponedeljak 13.

Uprava za inspekcijske poslove Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici Ministarstvo saobraćaja i pomorstva
Ministarstvo unutrašnjih poslova

Utorak 14.

Ministarstvo vanjskih poslova Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore

Srijeda 15.

Ministarstvo vanjskih poslova-Uprava za dijasporu

Ministarstva saobraćaja i pomorstvaČetvrtak 16.

Ministarstva pravde
Osnovnog suda u Herceg Novom

Petak 17.

Uprava za inspekcijske poslove Uprave za inspekcijske poslove


Ponedeljak 20.Ministarstvo zdravlja 8:00

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva
8:30
Ustavni sud
Crne Gore
8:30


Utorak 21.

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva - Direkcija za željeznice
Ministarstva evropskih poslova
Uprava za inspekcijske poslove 9:30

Srijeda 22.

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Direkcija za saobraćaj
Ministarstvo unutrašnjih poslova

Ministarstvo unutrašnjih poslova
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Ministarstvo unutrašnjih poslova

Četvrtak 23.


Zavod za zapošljavanje
Crne Gore
8:15

Sekretarijat Tužilačkog savjeta
8:00


Petak 24.

Sekretarijata Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu
Ministarstvo javne uprave
8:00


Ponedeljak 27.

Ministarstvo unutrašnjih poslova 8:00

Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Utorak 28.

Ministarstvo prosvjete

Osnovno drzavno tuzilastvo u Kotoru
Ministarstva saobraćaja i pomorstva- Uprave pomorske sigurnosti  Ministarstvo pravde  Ministarstvo pravde


Srijeda 29. 

Ministarstvo unutrašnjih poslova  Ministarstvo rada i socijalnog staranja  Ministarstvo evropskih poslova  Ministarstvo rada i socijalnog staranja 

Četvrtak 30.

Ministarstvo javne uprave
Ministarstva saobraćaja i pomorstva
Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja – Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove
Osnovni sud u Podgorici

OKTOBAR 2017

Datum

Događaji

Ponedeljak 2.

Ministarstvo ekonomije
 

Utorak 3.

Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore     Ministarstvo odbrane Ministarstvo ekonomije 

Srijeda 4.

Ministarstvo evropskih poslova Ministarstvo finansija-uprava za nekretnine Ministarstvo ekonomije

Četvrtak 5.

Ministarstvo evropskih poslova Ministarstvo finansija-uprava za nekretnine

Petak 6.

Sud za prekršaje u Bijelom Polju Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore
Fond penzijskog i invalidskog osiguranja

Ponedeljak 9.

Fond za zdravstveno osiguranje


Utorak 10.

Državna revizorska institucija Sekretarijat za razvojne projekte


Srijeda 11.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu


Četvrtak 12.

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

Ministarstvo finansija - Poreska uprava

Uprave za inspekcijske poslove

 

Osnovni sud u Beranama
Agencije za mirno rješavanje radnih sporova

Petak 13.

Uprava za inspekcijske poslove
Ministarstva održivog razvoja i turizma


Ponedeljak 16.

Uprava za inspekcijske posloveUtorak 17.

Uprava za inspekcijske posloveSrijeda 18.


Ministarstvo finansija – Uprava za nekretnine


Četvrtak 19.

Uprava za inspekcijske poslove Ministarstvo vanjskih poslova

Petak 20.

Uprava za inspekcijske poslove Ministarstva finansija-Uprave za nekretnine
Državna revizorska institucija

Ponedeljak 23.

Osnovni sud u Bijelom Polju


Utorak 24.

Državna revizorska institucija
Viši sud Podgorica
Ministarstvo rada
Fond za zdravstveno osiguranje

Srijeda 25.

Sud za prekršaje u Podgorici Zavod za socijalnu i dječju zaštitu
Državna revizorska institucija

Četvrtak 26.

Viši sud u Podgorici Viši sud Podgorica Ministarstvo vanjskih poslova

Ministarstvo vanjskih poslova
Ministarstvo zdravlja

Petak 27.

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici


Ponedeljak 30. 

       

Utorak 31. 

Ministarstvo vanjskih poslova  Višeg državnog tužilaštva u Podgorici  Ministarstvo finansija-Uprava za nekretnine  Fond za zdravstveno osiguranje 

SEPTEMBAR 2017

Datum

Događaji

Petak 1.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Ministarstvo prosvjete

Ponedeljak 4.

Sud za prekršaje u Podgorici Ministarstvo unutrašnjih poslova Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Utorak 5.

Vrhovni sud Crne Gore
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Sud za prekršaje u Podgorici Agencija za sprječavanje korupcije Agencija za sprječavanje korupcije

Srijeda 6.

Privredni sud Crne Gore Privredni sud Crne Gore

Četvrtak 7.

Ministarstvo vanjskih poslova Ministarstvo zdravlja Ministarstvo vanjskih poslova

Petak 8.

Specijalnog državnog tužilaštva


Ponedeljak 11.

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja – Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

Fond za zdravstveno osiguranje
Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja-Uprava za šume Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja-Uprava za šume (MK)

Utorak 12.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja


Srijeda 13.

Ministarstvo javne uprave Agencija za mirno rjesavanje radnih sporova

Četvrtak 14.

Uprava za ugljovodonike Ministarstvo prosvjete

Petak 15.

Ponedeljak 18.

Ministarstvo finansija-Uprava za nekretnine
Ministarstvo kulture 


Utorak 19.

Ministarstvo pravde 

Vrhovno drzavno tuzilastvo Crne Gore


Srijeda 20.

Ministarstvo finansija
Sekretarijat Centra za obuku u sudstvu
i državnom tužilaštvu


Četvrtak 21.

Fond za zdravstveno osiguranje Osnovno drzavno tuzilastvo u Plavu
Ministarstvo finansija – Uprava za nekretnine

Petak 22.

Ponedeljak 25.

Ministarstvo odbraneUtorak 26.

Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore
MinistarstvO finansija – Poreska uprava


Srijeda 27.

Zastitnik ljudskih prava i sloboda

Sud za prekrsaje u Bijelom-Polju
Ministarstvo finansija-Poreska uprava

Četvrtak 28.

Ministarstvo pravde
Sud za prekrsaje u Podgorici


Petak 29.

Sud za prekršaje u Budvi
AVGUST 2017

Datum

Događaji

Utorak 1.

Fond za zdravstveno osiguranje


Srijeda 2.

Ministarstvo unutrašnjih poslova

 

 

 

Četvrtak 3.

Ministarstvo zdravlja


Petak 4.

Uprava za nekretnine


Ponedeljak 7.

 

 

 

 

Utorak 8.

 

 

 

 

Srijeda 9.

Ministarstvo finansija

 


 

 

Četvrtak 10.

Petak 11.

Ponedeljak 14.

Utorak 15.

Uprava za ugljovodonike

Srijeda 16.

 

 

 

 

Četvrtak 17.

 

 

 

 

Petak 18.

Ponedeljak 21.

Ministarstvo sporta

 

 

 

Utorak 22.

 Ministarstvo pravde

 Ministarstvo pravde

 

 

Srijeda 23. 

Ministarstvo prosvjete
     

Četvrtak 24. 

       

Petak 25.

 

 

 

 

Ponedeljak 28.

Ministarstvo evropskih poslova
Ministarstvo evropskih poslova
Ministarstvo sporta Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Osnovni sud u Ulcinju

Utorak 29.

Sekretarijat za zakonodavstvo      

Srijeda 30.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava  Ministarstvo evropskih poslova    

Četvrtak 31.

Poreska uprava
Uprava za kadrove
   

 A R H I V A