Manja slova Veća slova RSS
>

Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Ministarstvo finansija; postavljeno 21.07.2017]

Datum objave: 21.07.2017 14:49 | Autor: UZK

Ispis Štampaj stranicu


Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Ministarstvo finansija; postavljeno 21.07.2017]

Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa, objavljenog dana 10.06.2017. godine, za potrebe Ministarstva finansija, koju je utvrdila Uprava za kadrove.

Rang lista za izbor kandidata sadrži pet najbolje ocijenjena kandidata, a može da sadrži i više kandidata ukoliko su isto ocijenjeni.

Uprava za kadrove je Izvještaj o provjeri sposobnosti kandidata za vršenje poslova radnog mjesta, Izvještaj o ocjenjivanju kandidata za vršenje poslova radnog mjesta i Rang Listu za izbor kandidata dostavila Ministarstvu finansija.

Starješina državnog organa dužan je da Odluku o izboru kandidata donese i dostavi Upravi za kadrove u roku od 30 dana od dana prijema Rang liste za izbor.

Uprava za kadrove će, po prijemu Odluke o izboru, istu dostaviti svim kandidatima na adrese naznačene u prijavi.

Tekst oglasa

Rang lista