Manja slova Veća slova RSS
uzkuzk
>

Intervju sa predsjednicom Komisije za žalbe

Datum objave: 26.05.2017 12:57 | Autor: UzK

Ispis Štampaj stranicu


Komisija za žalbe prvi put je ustanovljena Zakonom o državnim službenicima i namještenicima iz 2004.godine.

Nadležnost Komisije je odlučivanje o žalbi na rješenje kojim je odlučeno o pravima i obavezama državnog službenika, odnosno namještenika i o žalbi na odluku o izboru državnog službenika, odnosno namještenika, a uređena je Zakonom o državnim službenicima i namještenicima.

Žalba se izjavljuje u roku od osam dana od prijema rješenja kojim je odlučeno o pravima i obavezama državnog službenika, odnosno namještenika ili odluke o izboru državnog službenika, odnosno namještenika. Žalba se izjavljuje preko prvostepenog organa a može se predati i Komiisji, poštom ili neposredno. U tom slučaju Komisija žalbu dostavlja prvostepenom organu, u skladu s odredbama Zakona o opštem upravnom postupku, koji Komisija primjenjuje u postupku odlučivanja o žalbi. Žalba odlaže izvršenje rješenja, odnosno odluke.

Kao što i naslov 11.poglavlja Zakona o državnim službenicima i namještenicima, koje se odnosi na Komisiju za žalbe, glasi: ''Zaštitta prava državnih službenika, odnosno namještenika'' to je upravo i zadatak , a ujedno i izazov za Komisiju, da u svom radu, koji se prvenstveno ogleda u kvalitetu njenih odluka suštinski doprinese zaštiti prava državnih službenika iz rada i po osnovu rada.

Novim zakonom o državnim službenicima I namještenicima prvi put je propisano da se funkcija predsjednika Komiisje za žalbe obavlja profesionalno. Osim toga, značajna je novina I Zakonom je pripisana obaveza starješine organa da ukoliko Komisija poništi prvostepeno rješenje, bez odlaganja a najkasnije u roku od 20 dana postupi po rješenju Komisije i donese novo rješenje. Takođe, treba napomenuti da Zakon o državnim službenicima I namještenicima sada po prvi put previđa i prekršajnu odgovornost starješine organa koji u propisanom roku po prijemu rješenja Komisije ne donese novo rješenje.

Očekujem da Komisija, koja je nezavisna i samostalna u svom radu, u narednom periodu opravda potrebu ne samo za profesionalno obavljanje funkcije predsjednika Komisije već profesionalizacije Komisije u cjelini, što je već praksa pojedinih zemalja regiona, a takođe i potrebu da se zakonom propiše mogućnost da Komisija osim da odbaci i odbije žalbu, te poništi rješenje u cjelini ili djelimično, može u slučajevima kada za to postoje uslovi i meritorno da odluči.


Tekst uredio: Andrija Samardžić