Manja slova Veća slova RSS
uzkuzk
>

O KOMISIJI ZA ŽALBE

Datum objave: 26.05.2017 11:34 | Autor: UzK

Ispis Štampaj stranicuKomisija za žalbe koja je u svom radu nezavisna i samostalna počela je sa radom 01.03. 2013 godine. Komisija za žalbe ima predsjednika i četiri člana od kojih je jedan predstavnik sindikata a koje imenuje i razrješava Vlada na predlog Ministarstva.

Na osnovu člana 140 stav 3 Zakona o državnim službenicima i namještenicima (''Službeni list CG'' br.39/11 i 66/12), Vlada Crne Gore donijela je odluku o imenovanju predsjednika i članova Komisije za žalbe.

1.Za predjednicu Komisije za žalbe imenuje Snežana Radović, službenica Vrhovnog suda Crne Gore.

2. Za članove/ice Komisije za žalbe imenuju se:

1. Nataša Pešić, službenica Ministarstva pravde;

2. Danijela Nedeljković – Vukčević, službenica Ministarstva unutrašnjih poslova;

3. Maja Jovanović, službenica Ministarstva finansija;

4. Tatjana Cerović, predstavnica sindikata.

Komisija za žalbe odlučuje po žalbi protiv odluke o pravima i obavezama iz rada i po osnovu rada državnog službenika

E-mail: komisijazazalbe@uzk.co.me
Tel: 020/ 482-544