Manja slova Veća slova RSS

Aktuelnosti

25.05.2018.

Najava obuke „Digitalna uprava u državnoj administraciji republike Francuske

Uprava za kadrove, u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i sa ENA-om (Francuska škola za državnu upravu) organizuje jednodnevni seminar na temu „Digitalna uprava u državnoj administraciji republike Francuske“. Seminar će se održati 30. maja 2018. godine u prostorijama Uprave za kadrove (ul. Jovana Tomaševića 2A) sa početkom u 08:30 časova.

više...
27.04.2018.

Drugi sastanak PULSAR, EDUCOP mreže

Drugi sastanak PULSAR, EDUCOP mreže

U organizaciji Svjetske banke, održan je drugi sastanak PULSAR, EDUCOP mreže, koji je okupio predstavnike ministarstava finansija, fakulteta i drugih institucija koje se bave obukom , kao i stručnih računovodstvenih organizacija, kako bi dalje proučili razvoj kvalitetnih edukacijskih programa za računovodstvo javnog sektora u zemljama koje su dio ove mreže.

više...
20.04.2018.

Održana konferencija "Izazovi u susret primjene novog Zakona o drzavnim sluzbenicima i namjestenicima"

Održana konferencija "Izazovi u susret primjene novog Zakona o drzavnim sluzbenicima i namjestenicima"

Održana konferencija "Izazovi u susret primjene novog Zakona o državnim službenicima i namještenicima" Uprava za kadrove je u saradnji sa Ministarstvom javne uprave, a uz podršku Hanns Seidel Fondacije, organizovala dvodnevnu konferenciju na temu "Izazovi u susret primjene novog Zakona o državnim službenicima i namještenicima" koja se održala 18-19. aprila 2018. godine u Hotelu "Splendid" u Bečićima.

više...
20.04.2018.

Podizanje nivoa svijesti o upotrebi elektronskih servisa

Danas, 20.04.2018.godine, s početkom u 10h, Uprava za kadrove u saradnji sa Ministarstvom javne uprave realizuje drugo po redu predavanja na temu “Podizanje nivoa svijesti o upotrebi elektronskih servisa” . Predavanje se održava u prostorijama Uprave za kadrove.

više...
17.04.2018.

Istraživanje u cilju prikupljanja podataka za izradu informacije o zastupljenosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica

U skladu sa Programom rada Ministarstva za ljudska i manjinska prava za 2018. godinu i Akcionim planom za Poglavlje 23. ‚‚Pravosuđe i temeljna prava‚‚ Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i Uprava za kadrove sprovode istraživanje u cilju prikupljanja podataka za izradu Informacije o zastupljenosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u državnim organima, organima državne uprave, službama Predsjednika Crne Gore, Skupštine Crne Gore, Vlade Crne Gore, sudovima, državnom tužilaštvu i organima lokalne samouprave.

više...