Manja slova Veća slova RSS

Aktuelnosti

13.09.2019.

Odložen III ciklus Programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina za upravljanje ljudskim resursima

Vodeći računa da realizaciju Programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina za upravljanje ljudskim resursima prate državni i lokalni službenici koji rade u jedinicama koje se bave upravo tim poslovima, Uprava za kadrove je odložila realizaciju trećeg ciklusa Programa ne uspijevši da obezbijedi adekvatnu ciljnu grupu.

više...
13.09.2019.

Međunarodni institut za Frankofoniju u okviru Univerziteta Žan Mulen Lion 3 organizuje obuku pod nazivom Frankofonija i diplomatija

Međunarodni institut za Frankofoniju u okviru Univerziteta Žan Mulen Lion 3 organizuje obuku pod nazivom Frankofonija i diplomatija, u periodu od 23. marta do 3. aprila 2020. godine.

više...
09.09.2019.

JAVNI POZIV za učešće u programu stručnog osposobljavanja

Prijave za učešće u Programu stručnog osposobljavanja, državni organi - institucije nadležne za poslove obrazovanja, zdravstva, policije, vojske i kulture, privredna društva u većinskom državnom vlasništvu kao i javne službe čiji je osnivač opština, advokatske kancelarije, notari, izvršitelji, turističke organizacije, i političke partije, podnose Upravi za kadrove. Navedene institucije, prijave za učešće u Programu stručnog osposobljavanja, podnose na obrascu broj 1 (objavljenom na web sajtu www.uzk.gov.me) od 15. septembra do 15. oktobra 2019. godine.

više...
04.09.2019.

Praksa za studente završnih godina studija u organima državne uprave i lokalne samouprave

Praksa za studente završnih godina studija u organima državne uprave i lokalne samouprave

Planom optimizacije javne uprave Crne Gore 2018-2020, jedna od mjera za optimizaciju javne uprave je obaveza Uprave za kadrove da definiše model angažovanja studenata za realizaciju prakse u državnoj upravi. S tim u vezi, Vlada Crne Gore je zaključkom br. 07-3389 od 1.avgusta 2019. godine zadužila Upravu za kadrove da do 1. oktobra 2019. godine objavi javni poziv za prijavljivanje studenata u cilju obavljanja prakse u organima državne uprave i lokalne samouprave.

više...