Manja slova Veća slova RSS
uzkuzk

Aktuelnosti

04.08.2020.

Javni poziv za polaznike Programa obrazovanja za stručno usavršavanje državnih službenika za strateško planiranje

Javni poziv za polaznike PROGRAMA OBRAZOVANJA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA ZA STRATEŠKO PLANIRANJE Uprava za kadrove i Generalni sekretarijat Vlade organizuju treći ciklus Programa obrazovanja za stručno usavršavanje državnih službenika za strateško planiranje. Programom su obuhvaćene obuke kroz šest posebnih cjelina

više...
22.07.2020.

Uprava za kadrove i Ministarstvo javne uprave, u saradnji sa SIGMA-om, organizuju online radionicu ''Praktične smjernice za utvrđivanje anketa za ispitivanje zadovoljstva zaposlenih u državnoj službi u Crnoj Gori''

Uprava za kadrove i Ministarstvo javne uprave, u saradnji sa SIGMA-om, organizuju online radionicu 23. i 24. jula 2020. godine, putem zoom platforme, sa početkom u 09.00 h,na kojoj će se ...

više...
22.07.2020.

Realizovana online obuka putem zoom platforme pod nazivom ''Evropska konvencija o ljudskim pravima - član 6, stav 1, odlučivanje u razumnom roku u upravnom postupku''

Danas, 22. jula je realizovana online obuka putem zoom platforme pod nazivom ''Evropska konvencija o ljudskim pravima - član 6, stav 1, odlučivanje u razumnom roku u upravnom postupku.''

više...
16.07.2020.

Javni poziv za polaznike Programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina za obavljanje poslova menadžera integriteta

JAVNI POZIV za polaznike Programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina za obavljanje poslova menadžera integriteta, Uprava za kadrove organizuje drugi ciklus Programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina za obavljanje poslova menadžera integriteta.

više...
16.07.2020.

Uprava za kadrove organizuje on line konsultacije sa zainteresovanim kandidatima

Uprava za kadrove - Sektor za postupak oglašavanja i praćenje sprovođenja propisa, će svakog četvrtka u 10h organizovati on line konsultacije sa zainteresovanim kandidatima, koji se prijavljuju na interne, javne oglase i javne konkurse.

više...