Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  

02.04.2018.

Datum provjere sposobnosti - Uprave za inspekcijske poslove - postavljeno 2.04.2018

Datum provjere sposobnosti - Uprave za inspekcijske poslove - postavljeno 2.04.2018

Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu br. 02/1-112/18-3636/2 koji je Uprava za kadrove dana 02.03.2018. godine objavila za potrebe Uprave za inspekcijske poslove za radno mjesto Inspektor III za igre na sreću u Odsjeku za inspekciju za igre na sreću, Sektor za zaštitu tržišta i ekonomije, igre na sreću, javne nabavke održati dana 17.04.2018. godine (utorak) od 08:00 h, u prostorijama Uprave za kadrove.Aktuelnosti

20.04.2018.

Održana konferencija "Izazovi u susret primjene novog Zakona o drzavnim sluzbenicima i namjestenicima"

Održana konferencija "Izazovi u susret primjene novog Zakona o drzavnim sluzbenicima i namjestenicima"

Održana konferencija "Izazovi u susret primjene novog Zakona o državnim službenicima i namještenicima" Uprava za kadrove je u saradnji sa Ministarstvom javne uprave, a uz podršku Hanns Seidel Fondacije, organizovala dvodnevnu konferenciju na temu "Izazovi u susret primjene novog Zakona o državnim službenicima i namještenicima" koja se održala 18-19. aprila 2018. godine u Hotelu "Splendid" u Bečićima.

više...
20.04.2018.

Podizanje nivoa svijesti o upotrebi elektronskih servisa

Danas, 20.04.2018.godine, s početkom u 10h, Uprava za kadrove u saradnji sa Ministarstvom javne uprave realizuje drugo po redu predavanja na temu “Podizanje nivoa svijesti o upotrebi elektronskih servisa” . Predavanje se održava u prostorijama Uprave za kadrove.

više...
17.04.2018.

Istraživanje u cilju prikupljanja podataka za izradu informacije o zastupljenosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica

U skladu sa Programom rada Ministarstva za ljudska i manjinska prava za 2018. godinu i Akcionim planom za Poglavlje 23. ‚‚Pravosuđe i temeljna prava‚‚ Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i Uprava za kadrove sprovode istraživanje u cilju prikupljanja podataka za izradu Informacije o zastupljenosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u državnim organima, organima državne uprave, službama Predsjednika Crne Gore, Skupštine Crne Gore, Vlade Crne Gore, sudovima, državnom tužilaštvu i organima lokalne samouprave.

više...
12.04.2018.

Konferencija „Izazovi u susret primjene novog Zakona o državnim službenicima i namještenicima“ 18. – 19. april 2018. godine, Hotel „Splendid“ – Bečići

Uprava za kadrove u saradnji sa Ministarstvom javne uprave, uz finansijsku podršku Hanns Seidel Fondacije, organizuju konferenciju „Izazovi u susret primjene novog Zakona o državnim službenicima i namještenicima“ koja će se održati 18. i 19. aprila 2018. godine u Hotelu „Splendid“- Bečići.

više...
11.04.2018.

Selekcioni dan

Dana 11. i 12. aprila 2018. godine u prostorijama Uprave za kadrove održava se prvi Selekcioni dan druge faze selekcije predavača za Program obrazovanja za sticanje ključnih vještina za upravljanje ljudskim resursima.

više...