Manja slova Veća slova RSS

Aktuelnosti

18.09.2018.

Javni konkurs za potrebe Ministarstva javne uprave

Uprava za kadrove, dana 18.07.2018.godine objavila je javni konkurs za potrebe Ministarstva javne uprave, za radna mjesta predsjednik/ica Disciplinske komisije i član/ica Disciplinske komisije.

više...
14.09.2018.

Javni konkurs za potrebe Ministarstva javne uprave

Poštovani kandidati, Uprava za kadrove, dana 18.07.2018. godine objavila je javni konkurs za potrebe Ministarstva javne uprave, za radna mjesta predsjednik/ica Komisije za žalbe i član/ica Komisije za žalbe.

više...
12.09.2018.

Javni poziv za prijavljivanje lica za izbor na Listu lica za vodjenje disciplinskog postupka za lakšu povredu službene dužnosti državnog službenika i namještenika.

Na osnovu člana 99 Zakona o državnim službenicima i namještenicima (“Sl.list CG” br. 002/18) i člana 3 Pravilnika o načinu i postupku sačinjavanja liste lica za vodjenje disciplinskog postupka za lakšu povredu službene dužnosti državnog službenika i namještenika (“Sl.list CG”, br. 53/18), Uprava za kadrove objavljuje, JAVNI POZIV za prijavljivanje lica za izbor na Listu lica za vodjenje disciplinskog postupka za lakšu povredu službene dužnosti državnog službenika i namještenika...

više...
10.09.2018.

JAVNI POZIV za učešće u programu stručnog osposobljavanja

Na osnovu člana 5 Zakona o stručnom osposobljavanju lica sa stečenim visokim obrazovanjem ("Sl. list Crne Gore", br. 38/12), i čl. 3 stav 1 i člana 4 Pravilnika o načinu objavljivanja javnog poziva, postupku i kriterijumima za stručno osposobljavanje ("Sl. list Crne Gore", br. 46/12) Uprava za kadrove, raspisuje: JAVNI POZIV za učešće u programu stručnog osposobljavanja.

više...
05.09.2018.

Ceremonija otvaranja Programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina iz oblasti upravljanja ljudskim resursima

Ceremonijom svečanog otvaranja 05.septembra 2018.godine sa početkom u 09h, počela je realizacija prvog akreditovanog programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina iz oblasti upravljanja ljudskim resursima.

više...