Manja slova Veća slova RSS

Aktuelnosti

17.05.2019.

Akreditovan Program obrazovanja za sticanje ključnih vještina za obavljanje poslova menadžera integriteta

Na osmoj sjednici Nacionalnog Savjeta za obrazovanje koja je održana 29. marta 2019. godine, akreditovan je Program obrazovanja za sticanje ključnih vještina za obavljanje poslova menadžera integriteta koji je pripremila Uprava za kadrove u saradnji sa Agencijom za sprječavanje korupcije. Program ima za cilj osposobljavanje za obavljanje poslova menadžera integriteta u cilju poboljšanja funkcionisanja organa vlasti kako bi se preventivno djelovalo na mogući nastanak korupcije.

više...
13.05.2019.

Obuka “Analiza propisa na rizike od korupcije” - ODLOŽENA

Poštovani, Obavještavam vas da će obuka “Analiza propisa na rizike od korupcije” koja je planira po kalendaru stručnog osposobljavnja za 14.05.2019. godine biti pomjerena za novi termin zbog malog broja prijavljenih kandidata.

više...
10.05.2019.

Prezentacija Programa - Ključne vještine za upravljanje ljudskim resursima

Prezentacija Programa - Ključne vještine za upravljanje ljudskim resursima

Privredna komora Crne Gore je 10. maja 2019. godine, u saradnji sa Upravom za kadrove, organizovala prezentaciju Programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina za upravljanje ljudskim resursima. Prezentacija je bila namijenjena menadžerima koji žele da unaprijede procedure upravljanja ljudskim resursima u organizacijama, te vlasnicima privatnih firmi, predstavnicima javnih preduzeća.

više...
06.05.2019.

Radionica „Finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta", 07. maj 2019. Hotel "Hilton"

Uprava za kadrove, Ministarstvo javne uprave i tim DEU projekta „Tehnička podrške razvoju institucionalnih mehanizama saradnje Vlade i NVO u Crnoj Gori" organizuju radionicu „Finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta", koja će se održati 07. maja 2019. godine u Hotelu "Hilton" u Podgorici, s početkom u 8h.

više...
25.04.2019.

Poziv za prijavu za pohađanje Obuke za sticanje sertifikata unutrašnjeg revizora u javnom sektoru

Uprava za kadrove u saradnji sa Ministarstvom finansija organizuje obuku u trajanju od 10 dana za sticanje sertifikata unutrašnjeg revizora u javnom sektoru za 25 službenika iz javnog sektora.

više...