Manja slova Veća slova RSS
>

Datum provjere sposobnosti - Uprave za inspekcijske poslove - postavljeno 28.03.2018

Datum objave: 28.03.2018 08:00 | Autor: UZK

Ispis Štampaj stranicu


Poštovani kandidati,

Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu koji je Uprava za kadrove, dana 02.03.2018.godine objavila za potrebe Uprave za inspekcijske poslove, za radno mjesto: inspektor/ka rada III za oblast radnih odnosa i zapošljavanja za opštine Mojkovac i Kolašin sa mjestom rada u Mojkovcu, Odsjek za inspekciju rada, Sektor za zaštitu tržišta i ekonomije, igre na sreću, javne nabavke, održati dana 04.04.2018. godine (srijeda) u 08:00h, u prostorijama Uprave za kadrove.

Provjeru sposobnosti vrši Komisija za provjeru sposobnosti i obuhvatiće: pisani test,provjeru posebnih vještina i intervju.

Sadržaj pisanog testa određuje se u zavisnosti od nivoa i kategorije radnog mjesta za koje se sprovodi provjera sposobnosti, kao i specifičnosti poslova koji se vrše u određenom zvanju i sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela.

- teorijski dio pisanog testa (odnosi se na provjeru opštih i posebnih znanja i sadrži 25 pitanja na koja kandidat odgovara na način što bira jedan od ponuđenih odgovora);

- praktični dio pisanog testa podrazumijeva provjeru sposobnosti kandidata u rješavanju konkretnog zadatka iz opisa poslova radnog mjesta za koje se sprovodi oglas u smislu člana 6 stav 3 Uredbe o načinu obavezne provjere sposobnosti, bližim kriterijumima i načinu ocjenjivanja kandidata za vršenje poslova radnog mjesta u državnom organu (’’Sl.list Crne Gore’’, br. 04/13);

- Provjera posebnih vještina -poznavanje rada na računaru (word), vrši se u skladu sa pravilima, odnosno standardima koji se odnose na te vještine

Intervju (sprovodi se induvidualno sa svakim kandidatom koji je prethodno, na pisanom testu i na provjeri posebnih vještina, ostvario više od 50 % bodova).
Postupku obavezne provjere sposobnosti može pristupiti samo kandidat sa Liste kandidata koji ispunjava uslove predmetnog oglasa;

• SANJA PALEVIĆ
Napominjemo da je neophodno da kandidati, prije početka pisanog testa, u cilju utvrđivanja identiteta, Komisiji daju na uvid ličnu kartu ili drugu ličnu ispravu (sa fotografijom).

Konatkt tel: 020/202-291
067/ 607-509