Manja slova Veća slova RSS
>

Datum provjere sposobnosti - Ministarstva finansija – Uprave za nekretnine - postavljeno 23.03.2018

Datum objave: 23.03.2018 13:45 | Autor: UZK

Ispis Štampaj stranicu


Poštovani kandidati,

Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Uprava za kadrove 14.02.2018. godine objavila za potrebe Ministarstva finansija – Uprave za nekretnine za radno mjesto samostalni/a savjetnik/ica III u Odsjeku za analizu i planiranje, Sektor za katastar nepokretnosti, mjesto rada Podgorica, održati dana 30.03.2018. godine (petak) od 08:00h, u prostorijama Uprave za kadrove.

Provjeru sposobnosti vrši Komisija za provjeru sposobnosti i obuhvatiće: pisani test, provjeru posebnih vještina i intervju.

Sadržaj pisanog testa određuje se u zavisnosti od nivoa i kategorije radnog mjesta za koje se sprovodi provjera sposobnosti, kao i specifičnosti poslova koji se vrše u određenom zvanju i sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela.
- teorijski dio pisanog testa (odnosi se na provjeru opštih i posebnih znanja i sadrži 25 pitanja na koja kandidat odgovara na način što bira jedan od ponuđenih odgovora);
- praktični dio pisanog testa podrazumijeva provjeru sposobnosti kandidata u rješavanju konkretnog zadatka iz opisa poslova radnog mjesta za koje se sprovodi oglas u smislu člana 6 stav 3 Uredbe o načinu obavezne provjere sposobnosti, bližim kriterijumima i načinu ocjenjivanja kandidata za vršenje poslova radnog mjesta u državnom organu (’’Sl.list Crne Gore’’, br. 04/13);
- Provjera posebnih vještina – poznavanje rada na računaru (word), vrši se u skladu sa pravilima, odnosno standardima koji se odnose na te vještine
- Intervju (sprovodi se induvidualno sa svakim kandidatom koji prethodno, na pisanom testu i na provjeri posebnih vještina, ostvari više od 50 % bodova).

Postupku obavezne provjere sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati sa Liste kandidata koji ispunjavaju uslove predmetnog oglasa;

• GORAN TUFEGDŽIĆ
• MILAN JEVTIĆ
• BELMA REDŽOVIĆ
• LIDIJA ĐEKIĆ
• ALEM TALJANOVIĆ
• AMIL TALJANOVIĆ
• ZORKA NEŠKOVIĆ
• VLADAN ĐURETIĆ
• MILKA AŠANIN
Napominjemo da je neophodno da kandidati, prije početka pisanog testa, u cilju utvrđivanja identiteta, Komisiji daju na uvid ličnu kartu ili drugu ličnu ispravu (sa fotografijom).
Konatkt tel: 069/157-893