Manja slova Veća slova RSS
>

Datum provjere sposobnosti - Ministarstva finansija – Poreske uprave - postavljeno 19.01.2018

Datum objave: 19.01.2018 12:42 | Autor: UZK

Ispis Štampaj stranicu


Poštovani kandidati,

Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Uprava za kadrove 29.11.2017. godine objavila za potrebe Ministarstva finansija – Poreske uprave za radna mjesta: poreski/a inspektor/ka III za terensku kontrolu u Područnoj jedinici Bar, Filijala za inspekcijski nadzor, mjesto rada Bar, poreski/a inspektor/ka III za kancelarisku kontrolu u Područnoj jedinici Budva, Filijala za inspekcijski nadzor, mjesto rada Budva, Poreski/a inspektor/ka III za terensku kontrolu u Područnoj jedinici Kotor, Filijala za inspekcijski nadzor, mjesto rada Kotor i poreski/a inspektor/ka III za terensku kontrolu u Područnoj jedinici Bijelo Polje, Filijala za inspekcijski nadzor, mjesto rada Bijelo Polje, održati dana 25.01.2018. godine (četvrtak) od 08:00h, u prostorijama Uprave za kadrove.

Provjeru sposobnosti vrši Komisija za provjeru sposobnosti i obuhvatiće: pisani test i intervju.

Sadržaj pisanog testa određuje se u zavisnosti od nivoa i kategorije radnog mjesta za koje se sprovodi provjera sposobnosti, kao i specifičnosti poslova koji se vrše u određenom zvanju i sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela.
- teorijski dio pisanog testa (odnosi se na provjeru opštih i posebnih znanja i sadrži 25 pitanja na koja kandidat odgovara na način što bira jedan od ponuđenih odgovora);
- praktični dio pisanog testa podrazumijeva provjeru sposobnosti kandidata u rješavanju konkretnog zadatka iz opisa poslova radnog mjesta za koje se sprovodi oglas u smislu člana 6 stav 3 Uredbe o načinu obavezne provjere sposobnosti, bližim kriterijumima i načinu ocjenjivanja kandidata za vršenje poslova radnog mjesta u državnom organu (’’Sl.list Crne Gore’’, br. 04/13);
- Intervju (sprovodi se induvidualno sa svakim kandidatom koji prethodno, na pisanom testu, ostvari više od 50 % bodova).

Postupku obavezne provjere sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati sa Liste kandidata koji ispunjavaju uslove predmetnog oglasa;

• VLADO STRUGAR
• TIJANA OSTOJIĆ
• SANDA LJUTICA
• ALMER OMEROVIĆ
• JOVANA AJKOVIĆ
• ANITA LAVROVIĆ
• IVANA KOVAČEVIĆ
• DIJANA VUKČEVIĆ
• KATARINA VULIĆ
• NIKOLA RADONJIĆ
• VALENTINA ASANOVIĆ
• SLAĐANA KNEŽEVIĆ
• BOJANA MILIĆ
• NELA MIROVIĆ
• JELENA PRELEVIĆ
• ANA ĐUKANOVIĆ
• ALEKSANDRA LEKOVIĆ
• SLAĐANA BELOJEVIĆ
• ANĐELA IVANOVIĆ
• MILICA USANČEVIĆ
• RANKO PERUNIČIĆ
• MARTA MACANOVIĆ
• ANEL AVDIĆ
• ANELA KASUMOVIĆ
• DRAGANA JEREMIĆ
• VLADIMIR FEMIĆ
• ERMINA MUJANOVIĆ
• OLIVERA NEDOVIĆ
• OBRAD NEDOVIĆ
• MLADEN ŠPANJEVIĆ
• MILOVAN VUKOVIĆ
• ALEN ĐURKOVIĆ
• KENAN SPAHIĆ
• DEJAN KNEŽEVIĆ
• MILAN LJEŠNJAK
• ZORICA LAZAREVIĆ
• TANJA LALEVIĆ
• LJUBO RAOSAVLJEVIĆ
• MERIMA LUKAČ
• ALEKSANDAR RAIČEVIĆ
• MARINA VUKČEVIĆ
• BORISLAV RADOVIĆ
• DIJANA BOŠKOVIĆ PEJOVIĆ
• JELENA NIKOLIĆ
• JASMINA KRIJEŠTORAC
• MARKO TOMČIĆ
• VIOLETA PEJOVIĆ
• MILENA ILIĆ
• ALEN BALIĆ
• MILAN BULATOVIĆ


Napominjemo da je neophodno da kandidati, prije početka pisanog testa, u cilju utvrđivanja identiteta, Komisiji daju na uvid ličnu kartu ili drugu ličnu ispravu (sa fotografijom).
Kontakt tel: 069/157-893