Manja slova Veća slova RSS
>

Datum provjere sposobnosti - Ministarstva finansija – Poreske uprave - postavljeno 18.01.2018

Datum objave: 18.01.2018 12:00 | Autor: UZK

Ispis Štampaj stranicu


Poštovani kandidati,

Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu br. 02/1-112/17-13147/2, koji je Uprava za kadrove, dana 29.11.2017. godine objavila za potrebe Ministarstva finansija- Poreske uprave, za radna mjesta: samostalni/a savjetnik/ica III u Područnoj jedinici Bar, Filijala za obradu poreskih prijava i uplata, mjesto rada- Bar, samostalni/a referent/kinja u Područnoj jedinici Bar, Filijala za obradu poreskih prijava i uplata, mjesto rada- Bar, samostalni/a savjetnik/ica III u Područnoj jedinici Budva, Filijala za obradu poreskih prijava i uplata, mjesto rada- Budva i samostalni/a referent/kinja u Područnoj jedinici Budva, Filijala za obradu poreskih prijava i uplata, mjesto rada- Budva, održati dana 24.01.2018. godine (srijeda) od 08:30, u prostorijama Uprave za kadrove.

Provjeru sposobnosti vrši Komisija za provjeru sposobnosti i obuhvatiće: pisani test i intervju.

Sadržaj pisanog testa određuje se u zavisnosti od nivoa i kategorije radnog mjesta za koje se sprovodi provjera sposobnosti, kao i specifičnosti poslova koji se vrše u određenom zvanju i sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela.

- teorijski dio pisanog testa (odnosi se na provjeru opštih i posebnih znanja i sadrži 25 pitanja na koja kandidat odgovara na način što bira jedan od ponuđenih odgovora);

- praktični dio pisanog testa podrazumijeva provjeru sposobnosti kandidata u rješavanju konkretnog zadatka iz opisa poslova radnog mjesta za koje se sprovodi oglas u smislu člana 6 stav 3 Uredbe o načinu obavezne provjere sposobnosti, bližim kriterijumima i načinu ocjenjivanja kandidata za vršenje poslova radnog mjesta u državnom organu (’’Sl.list Crne Gore’’, br. 04/13 i 27/16);

Intervju (sprovodi se induvidualno sa svakim kandidatom koji je prethodno, na pisanom testu i na provjeri posebnih vještina, ostvario više od 50 % bodova).

Postupku obavezne provjere sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati sa Liste kandidata koji ispunjavaju uslove predmetnog oglasa:

1. SLAĐANA KNEŽEVIĆ
2. SANJA RADOVIĆ
3. SANDA LJUTICA
4. MARIJA STOLIĆ
5. KATARINA VULIĆ
6. ANITA LAVROVIĆ
7. SABINA HODŽIĆ
8. TIJANA OSTOJIĆ
9. IVANA SPALEVIĆ
10. AMIRA MEHANOVIĆ
11. ANA IVOVIĆ
12. VLADO STRUGAR
13. BORIS MANDIĆ
14. OMER VUKIĆ
15. MARIJA ĐUKANOVIĆ
16. TATJANA BOŠNJAK
17. NELA MIROVIĆ
18. ELMA ČOLE
19. JELENA PETROVIĆ
20. IVANA KOVAČEVIĆ
21. MARINA VUKČEVIĆ
22. JELENA PRELEVIĆ
23. NEMANJA ĐUROVIĆ
24. MILICA USANČEVIĆ
25. VIOLETA PEJOVIĆ
26. ALEKSANDRA LEKOVIĆ
27. SLAĐANA BELOJEVIĆ
28. JELENA MAŠKOVIĆ
29. MARKO TOMČIĆ
30. TANJA KOSANOVIĆ
31. JASMINA KRIJEŠTORAC
32. BORISLAV RADOVIĆ
33. TATJANA TATAR
34. ALEKSANDAR RAIČEVIĆ
35. MILENA ILIĆ
36. VALENTINA ASANOVIĆ
37. NIKOLA RADONJIĆ
38. BOJANA MILIĆ


Napominjemo da je neophodno da kandidati, prije početka pisanog testa, u cilju utvrđivanja identiteta, Komisiji daju na uvid ličnu kartu ili drugu ličnu ispravu (sa fotografijom).


Kontakt tel.: 067/657-900
020/202-290
Dina Dobardžić