Manja slova Veća slova RSS
>

Datum provjere sposobnosti - Ministarstva finansija- Poreske uprave - postavljeno 26.12.2017

Datum objave: 26.12.2017 13:00 | Autor: UZK

Ispis Štampaj stranicu


Poštovani kandidati,

Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu koji je Uprava za kadrove, dana 29.11.2017. godine objavila za potrebe Ministarstva finansija- Poreske uprave za radna mjesta: Samostalni/a savjetnik/ica III - Područna jedinica Podgorica - Ekspozitura Danilovgrad - Mjesto rada Danilovgrad , Samostalni/a savjetnik/ica III - Područna jedinica Podgorica - Ekspozitura Tuzi - Mjesto rada Tuzi, Samostalni/a savjetnik/ica III -Područna jedinica Podgorica - Ekspozitura Tuzi - Mjesto rada Tuzi, održati dana 12.01.2017. godine (petak) u 08:30h, u prostorijama Uprave za kadrove.

Provjeru sposobnosti vrši Komisija za provjeru sposobnosti i obuhvatiće: pisani test i intervju.

Sadržaj pisanog testa određuje se u zavisnosti od nivoa i kategorije radnog mjesta za koje se sprovodi provjera sposobnosti, kao i specifičnosti poslova koji se vrše u određenom zvanju i sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela.

teorijski dio pisanog testa (odnosi se na provjeru opštih i posebnih znanja i sadrži 25 pitanja na koja kandidat odgovara na način što bira jedan od ponuđenih odgovora);

praktični dio pisanog testa podrazumijeva provjeru sposobnosti kandidata u rješavanju konkretnog zadatka iz opisa poslova radnog mjesta za koje se sprovodi oglas u smislu člana 6 stav 3 Uredbe o načinu obavezne provjere sposobnosti, bližim kriterijumima i načinu ocjenjivanja kandidata za vršenje poslova radnog mjesta u državnom organu (’’Sl.list Crne Gore’’, br. 04/13),

Intervju (sprovodi se induvidualno sa svakim kandidatom koji je prethodno, na pisanom testu i na provjeri posebnih vještina, ostvario više od 50 % bodova).

Postupku obavezne provjere sposobnosti može pristupiti samo kandidati sa Liste kandidata koji ispunjava uslove predmetnog oglasa;

JASMINA KRIJEŠTORAC
BORISLAV RADOVIĆ
LUKA VLAHOVIĆ
ALEKSANDRA LEKOVIĆ
EMIR LEKIĆ
MARIJA STRUGAR
MARINA VUKČEVIĆ
TATJANA TATAR
JELENA NIKOLIĆ
ALEKSANDAR RAIČEVIĆ
KATARINA VULIĆ
SLAĐANA BELOJEVIĆ
ANA ĐUKANOVIĆ
DRAGANA RISTIĆ
SANDA LJUTICA
VIOLETA PEJOVIĆ
OLIVERA GRGUROVIĆ
MARKO TOMČIĆ
TATJANA ŠEROVIĆ
ADNAN DUKOVIĆ
IVANA SPALEVIĆ
JELENA KADIĆ
DIJANA BOŠKOVIĆ PEJOVIĆ
VESNA ŠUŠIĆ
NATAŠA JOVANOVIĆ
JELENA PRELEVIĆ
BORIS MILOŠEVIĆ
TAMARA LEKOVIĆ


Napominjemo da je neophodno da kandidati, prije početka pisanog testa, u cilju utvrđivanja identiteta, Komisiji daju na uvid ličnu kartu ili drugu ličnu ispravu (sa fotografijom).

Konatkt tel: 020/202-291