Manja slova Veća slova RSS
>

Datum provjere sposobnosti - Ministarstva finansija – Poreske uprave - postavljeno 21.12.2017

Datum objave: 21.12.2017 08:10 | Autor: UZK

Ispis Štampaj stranicu


Poštovani kandidati,

Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti javnom oglasu koji je Uprava za kadrove 29.11.2017. godine objavila za potrebe Ministarstva finansija – Poreske uprave, za radna mjesta: samostalni/a savjetnik/ica II ,Odsjek za pružanje usluga, obradu prijava i uplata VPO, Sektor za velike poreske obveznike, mjesto rada Podgorica; samostalni/a savjetnik/ica II Odjeljenje za planiranje, izvještavanje i razvojne projekte, mjesto rada Podgorica i samostalni/a savjetnik/ica III , Odjeljenje za planiranje, izvještavanje i razvojne projekte, mjesto rada Podgorica, održati dana 28.12.2017. godine (četvrtak) u 08:30h, u prostorijama Uprave za kadrove.

Provjeru sposobnosti vrši Komisija za provjeru sposobnosti i obuhvatiće: pisani test i intervju.

Sadržaj pisanog testa određuje se u zavisnosti od nivoa i kategorije radnog mjesta za koje se sprovodi provjera sposobnosti, kao i specifičnosti poslova koji se vrše u određenom zvanju i sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela.

teorijski dio pisanog testa (odnosi se na provjeru opštih i posebnih znanja i sadrži 25 pitanja na koja kandidat odgovara na način što bira jedan od ponuđenih odgovora);

praktični dio pisanog testa podrazumijeva provjeru sposobnosti kandidata u rješavanju konkretnog zadatka iz opisa poslova radnog mjesta za koje se sprovodi oglas u smislu člana 6 stav 3 Uredbe o načinu obavezne provjere sposobnosti, bližim kriterijumima i načinu ocjenjivanja kandidata za vršenje poslova radnog mjesta u državnom organu (’’Sl.list Crne Gore’’, br. 04/13 i 27/16);

Intervju (sprovodi se induvidualno sa svakim kandidatom koji je prethodno, na pisanom testu i na provjeri posebnih vještina, ostvario više od 50 % bodova).


Postupku obavezne provjere sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati sa Liste kandidata koji ispunjavaju uslove predmetnog oglasa;

JELENA MARIĆEVIĆ
JULIJA DRKAULOVIĆ
SLAVICA BANCHENKO
AMIL TALJANOVIĆ
ALEM TALJANOVIĆ
MILENA RADOMAN
DANIJELA ANĐUŠIĆ
MARINA VUKČEVIĆ
MARIJA FUŠTIĆ-KRSTOVIĆ
ALEKSANDAR RAIČEVIĆ
FILIP ĆETKOVIĆ
MARKO TOMČIĆ
JASMINA KRIJEŠTORAC
TATJANA BOŠNJAK
ISIDORA PEROVIĆ
BORISLAV RADOVIĆ
IGOR NIKAČ
VLADO STRUGAR
IVANA SPALEVIĆ
VESNA ŠUŠIĆ
MILJANA ĐEKOVIĆ
VIOLETA PEJOVIĆ
DRAGANA DABETIĆ
MARIJA STRUGAR
JELENA KADIĆ
ALEKSANDAR RADULOVIĆ
DANILO RADULOVIĆ
MITAR RAIČEVIĆ
MIRKO CEROVIĆ
NELA MIRKOVIĆ
TATJANA TATAR
NATAŠA JOVANOVIĆ
JELENA ĆIROVIĆ
KATARINA VULIĆ
SANDRA RADOJIČIĆ
ANA ĐUKANOVIĆ
LUKA VLAHOVIĆ
MILENA VUKIMIROVIĆ
BORIS MILOŠEVIĆ
SALEM LJULJANAJ
SLAĐANA BELOJEVIĆ
BILJANA POPOVIĆ
MILENA NIKIĆ
ALEKSANDRA ŠKARA
TAMARA LEKOVIĆ
JELENA PRELEVIĆ
KSENIJA BOŠKOVIĆ
MILENA VLAHOVIĆ
MARINA MINIĆ
ELMA DIZDAREVIĆ

Napominjemo da je neophodno da kandidati, prije početka pisanog testa, u cilju utvrđivanja identiteta, Komisiji daju na uvid ličnu kartu ili drugu ličnu ispravu (sa fotografijom)
Kontakt tel: 069/194-359
020/202-290
Bojana Lacmanović