Manja slova Veća slova RSS
>

Datum provjere sposobnosti - Ministarstva finansija-Poreske uprave - postavljeno 19.12.2017

Datum objave: 19.12.2017 09:20 | Autor: UZK

Ispis Štampaj stranicu


Poštovani kandidati,

Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu br. 02/1-112/17-13139/2 koji je Uprava za kadrove dana 29.11.2017. godine objavila za potrebe Ministarstva finansija-Poreske uprave za radna mjesta Samostalni/a savjetnik/ica III u Sektoru za operativu u oblasti naplate, Odsjek za obradu prijava i uplata i poresko računovodstvo i Samostalni/a savjetnik/ica III u Sektoru za operativu u oblasti naplate, Odsjek za upravljanje dugom i centralizovanu prinudnu naplatu održati dana 27.12.2017. godine (srijeda) od 08:00 h, u prostorijama Uprave za kadrove.

Provjeru sposobnosti vrši Komisija za provjeru sposobnosti i obuhvatiće: pisani test i intervju.

Sadržaj pisanog testa određuje se u zavisnosti od nivoa i kategorije radnog mjesta za koje se sprovodi provjera sposobnosti, kao i specifičnosti poslova koji se vrše u određenom zvanju i sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela.

teorijski dio pisanog testa (odnosi se na provjeru opštih i posebnih znanja i sadrži 25 pitanja na koja kandidat odgovara na način što bira jedan od ponuđenih odgovora);

praktični dio pisanog testa podrazumijeva provjeru sposobnosti kandidata u rješavanju konkretnog zadatka iz opisa poslova radnog mjesta za koje se sprovodi oglas u smislu člana 6 stav 3 Uredbe o načinu obavezne provjere sposobnosti, bližim kriterijumima i načinu ocjenjivanja kandidata za vršenje poslova radnog mjesta u državnom organu (’’Sl.list Crne Gore’’, br. 04/13),Intervju (sprovodi se induvidualno sa svakim kandidatom koji je prethodno, na pisanom testu i na provjeri posebnih vještina, ostvario više od 50 % bodova).

Postupku obavezne provjere sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati sa Liste kandidata koji ispunjavaju uslove predmetnog oglasa;

MARIJA FUŠTIĆ KRSTOVIĆ
MILJANA ĐEKOVIĆ
FILIP ĆETKOVIĆ
OLIVERA GRGUROVIĆ
MITAR RAIČEVIĆ
DANILO RADULOVIĆ
VLADO STRUGAR
VESNA ŠUŠIĆ
MILICA GOGIĆ
ANA Ž ĐUKANOVIĆ
LUKA VLAHOVIĆ
MAJA ĐURIŠIĆ
DEJAN NIKOČEVIĆ
KATARINA VULIĆ
ŽANA BATRIĆEVIĆ
NEVENA RAKOČEVIĆ
ANDRIJA MAŠANOVIĆ
ZORICA STANIŠIĆ
LJILJANA ANDRIJAŠEVIĆ
MARKO TOMČIĆ
MILENA NIKIĆ
MARIJA STRUGAR
BILJANA POPOVIĆ
JASMINA KRIJEŠTORAC
JELENA ĆIROVIĆ
DANILO MUGOŠA
TATJANA BOŠNJAK
GORAN VULANOVIĆ
BORIS MILOŠEVIĆ
BORISLAV RADOVIĆ
SLAĐANA BELOJEVIĆ
NATAŠA JOVANOVIĆ
JELENA PRELEVIĆ
SANDRA RADOJIČIĆ
NELA MIROVIĆ
MARINA VUKČEVIĆ
MILICA ČAMPAR
ALEKSANDRA LEKOVIĆ
JULIJA DRAKULOVIĆ
IVANA GLOBAREVIĆ
BOJANA NIKAČ
MILENA RADOMAN
ANA B ĐUKANOVIĆ
AMIL TALJANOVIĆ
ALEM TALJANOVIĆ
DANIJELA ANĐUŠIĆ
HAIDA JEVRIĆ
NIKOLA PERIŠIĆ
ALEKSANDAR RADULOVIĆ
MILENA VLAHOVIĆ
ALEKSANDAR RAIČEVIĆ
TATJANA TATAR
VIOLETA PEJOVIĆ
TAMARA LEKOVIĆ
MARINA MINIĆ
JOVANA AJKOVIĆ
MILENA VUKMIROVIĆ
JELENA KADIĆ
VESNA ZUJIĆ
MARKO POPIVODA


Napominjemo da je neophodno da kandidati, prije početka pisanog testa, u cilju utvrđivanja identiteta, Komisiji daju na uvid ličnu kartu ili drugu ličnu ispravu (sa fotografijom).
Konakt tel:069/543 697