Manja slova Veća slova RSS
>

Datum provjere sposobnosti - Uprave za inspekcijske poslove - postavljeno 24.11.2017

Datum objave: 24.11.2017 13:40 | Autor: UZK

Ispis Štampaj stranicu


uzk


Poštovani kandidati,

Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Uprava za kadrove
 22.09.2017. godine objavila za potrebe
 Uprave za inspekcijske poslove, za radno mjesto zdravstveni/a inspektor/ka III za opštinu Podgorica sa mjestom rada u Podgorici,
Odsjek za zdravstveno - sanitarnu inspekciju, Sektor za zaštitu životne sredine, bezbjednost i zdravlja ljudi, socijalne i dječje zaštite,
održati dana 04.12.2017. godine (ponedjeljak) od 08:30 h, u prostorijama Uprave za kadrove.

Provjeru sposobnosti vrši Komisija za provjeru sposobnosti i obuhvatiće: pisani test, provjeru posebnih vještina i intervju.

Sadržaj pisanog testa određuje se u zavisnosti od nivoa i kategorije radnog mjesta za koje se sprovodi provjera sposobnosti, kao i specifičnosti poslova koji se vrše u određenom zvanju i sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela.


- teorijski dio pisanog testa (odnosi se na provjeru opštih i posebnih znanja i sadrži 25 pitanja na koja kandidat odgovara na način što bira jedan od ponuđenih odgovora);

- praktični dio pisanog testa podrazumijeva provjeru sposobnosti kandidata u rješavanju konkretnog zadatka iz opisa poslova radnog mjesta za koje se sprovodi oglas u smislu člana 6 stav 3 Uredbe o načinu obavezne provjere sposobnosti, bližim kriterijumima i načinu ocjenjivanja kandidata za vršenje poslova radnog mjesta u državnom organu (’’Sl.list Crne Gore’’, br. 04/13);

- Provjera posebnih vještina – poznavanje rada na računaru - word (vrši se u skladu sa pravilima, odnosno standardima koji se odnose na te vještine)

- Intervju (sprovodi se induvidualno sa svakim kandidatom koji prethodno, na pisanom testu i na provjeri posebnih vještina ostvari više od 50 % bodova).

Postupku obavezne provjere sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati sa Liste kandidata koji ispunjavaju uslove predmetnog oglasa;

• SILVANA BALETIĆ
• UROŠ LABUDOVIĆ
• JELENA PEJOVIĆ
• IVANA VUKADINOVIĆ
• ANELA SIJARIĆ
• JASMIN ŠABOTIĆ
• ANĐELKA MAŠKOVIĆ


Napominjemo da je neophodno da kandidati, prije početka pisanog testa, u cilju utvrđivanja identiteta, Komisiji daju na uvid ličnu kartu ili drugu ličnu ispravu (sa fotografijom).

  uzk069/157-893