Manja slova Veća slova RSS
>

Datum provjere sposobnosti - Ministarstva saobraćaja i pomorstva - postavljeno 1.11.2017

Datum provjere sposobnosti - Ministarstva saobraćaja i pomorstva - postavljeno 1.11.2017
Datum objave: 01.11.2017 13:25 | Autor: UZK

Ispis Štampaj stranicu


Poštovani kandidati,

Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Uprava za kadrove 06.10.2017. godine objavila za potrebe Ministarstva saobraćaja i pomorstva za radno mjesto Samostalni/a savjetnik/ica III - Služba za opšte poslove i ljudske resurse,održati dana 07.11.2017. godine (utorak) od 08:30 h, u prostorijama Uprave za kadrove.

Provjeru sposobnosti vrši Komisija za provjeru sposobnosti i obuhvatiće: pisani test,provjeru posebnih vještina i intervju.

Sadržaj pisanog testa određuje se u zavisnosti od nivoa i kategorije radnog mjesta za koje se sprovodi provjera sposobnosti, kao i specifičnosti poslova koji se vrše u određenom zvanju i sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela.

- teorijski dio pisanog testa (odnosi se na provjeru opštih i posebnih znanja i sadrži 25 pitanja na koja kandidat odgovara na način što bira jedan od ponuđenih odgovora),

- praktični dio pisanog testa podrazumijeva provjeru sposobnosti kandidata u rješavanju konkretnog zadatka iz opisa poslova radnog mjesta za koje se sprovodi oglas u smislu člana 6 stav 3 Uredbe o načinu obavezne provjere sposobnosti, bližim kriterijumima i načinu ocjenjivanja kandidata za vršenje poslova radnog mjesta u državnom organu (’’Sl.list Crne Gore’’, br. 04/13 i 27/16).

- provjera posebnih vještina – poznavanje rada na računaru (word), vrši se u skladu sa pravilima, odnosno standardima koji se odnose na te vještine

- Intervju (sprovodi se induvidualno sa svakim kandidatom koji je prethodno, na pisanom testu i na provjeri posebnih vještina, ostvario više od 50 % bodova).

Postupku obavezne provjere sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati sa Liste kandidata koji ispunjavaju uslove predmetnog oglasa;


IGOR JOVIČIĆ
MENSUR BOŠNJAK
MILANKA VUKČEVIĆ
DINO TUTUNDŽIĆ
MARIJA MAŠKOVIĆ
BILJANA POPOVIĆ

Napominjemo da je neophodno da kandidati, prije početka pisanog testa, u cilju utvrđivanja identiteta, Komisiji daju na uvid ličnu kartu ili drugu ličnu ispravu (sa fotografijom).


Konatkt tel: 020/202-290