Manja slova Veća slova RSS
>

Datum provjere sposobnosti -Uprave za inspekcijske poslove- postavljeno 1.11.2017

Datum provjere sposobnosti -Uprave za inspekcijske poslove- postavljeno 1.11.2017
Datum objave: 01.11.2017 12:01 | Autor: UZK

Ispis Štampaj stranicu


Poštovani kandidati,

Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu br. 02/1-112/17-9971/2 koji je Uprava za kadrove dana 22.09.2017. godine objavila za potrebe Uprave za inspekcijske poslove za radno mjesto Inspektor/ka III za sport u Odsjeku za inspekciju za prosvjetu i sport, Sektor za zaštitu djelatnosti od javnog interesa održati dana 13.11.2017. godine (ponedjeljak) od 09:00 h, u prostorijama Uprave za kadrove.

Provjeru sposobnosti vrši Komisija za provjeru sposobnosti i obuhvatiće: pisani test, provjeru posebnih vještina i intervju.

Sadržaj pisanog testa određuje se u zavisnosti od nivoa i kategorije radnog mjesta za koje se sprovodi provjera sposobnosti, kao i specifičnosti poslova koji se vrše u određenom zvanju i sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela.

- teorijski dio pisanog testa (odnosi se na provjeru opštih i posebnih znanja i sadrži 25 pitanja na koja kandidat odgovara na način što bira jedan od ponuđenih odgovora);

- praktični dio pisanog testa podrazumijeva provjeru sposobnosti kandidata u rješavanju konkretnog zadatka iz opisa poslova radnog mjesta za koje se sprovodi oglas u smislu člana 6 stav 3 Uredbe o načinu obavezne provjere sposobnosti, bližim kriterijumima i načinu ocjenjivanja kandidata za vršenje poslova radnog mjesta u državnom organu (’’Sl.list Crne Gore’’, br. 04/13),

- provjera posebnih vještina, poznavanje rada na računaru (word), vrši se u skladu sa pravilima, odnosno standardima koji se odnose na te vještine


Intervju (sprovodi se induvidualno sa svakim kandidatom koji je prethodno, na pisanom testu i na provjeri posebnih vještina, ostvario više od 50 % bodova).

Postupku obavezne provjere sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati sa Liste kandidata koji ispunjavaju uslove predmetnog oglasa;

• TIJANA RADOVIĆ
• MARIJA MAŠKOVIĆ
• MILICA DRAŠKOVIĆ
• MILENA MUJOVIĆ
• MIJAT MAŠKOVIĆ
• IVAN TODOROVIĆ
• ZORKA NEŠKOVIĆ
• ISMAR KALAČ
• NIKOLINA MIŠOVIĆ
• GORAN RISTIĆ
• MIODRAG RAIČEVIĆ
• DŽENAN KAJEVIĆ
• ALEKSANDAR LEKIĆ
• VLADIMIR CICMIL
• TIJANA NOVAKOVIĆ RADOJIČIĆ
• SLOBODAN KLJAJEVIĆ
• MILENA BAŠANOVIĆ
• GORDANA ĐUROVIĆ
• MELISA BURDŽOVIĆ
• ANELA SIJARIĆ
• MARIJA DAKOVIĆ JOVANOVIĆ
• BOŽIDARKA MEĐEDOVIĆ
• ZORICA PEJOVIĆ
• ĐORĐIJE OTAŠEVIĆ
• IVAN ZINDOVIĆ
• SENAD MUSIĆ


Napominjemo da je neophodno da kandidati, prije početka pisanog testa, u cilju utvrđivanja identiteta, Komisiji daju na uvid ličnu kartu ili drugu ličnu ispravu (sa fotografijom).
Konakt tel:069/543 697