Manja slova Veća slova RSS
>

Datum provjere sposobnosti - Uprave za nekretnine - postavljeno 28.07.2017

Datum objave: 28.07.2017 14:17 | Autor: Tatjana Marković

Ispis Štampaj stranicu


Poštovani kandidati,

Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu koji je Uprava za kadrove, dana 03.06.2017. godine objavila za potrebe  Ministarstva finansija-Uprave za nekretnine, za radno mjesto: viši/a namještenik/ca, Sektor za upravljanje i razvoj ljudskih resursa, održati dana 04.08.2017. godine (petak) u 8:00h, u prostorijama Uprave za kadrove.

Provjeru sposobnosti vrši Komisija za provjeru sposobnosti i obuhvatiće: intervju.

Intervju se sprovodi induvidualno sa svakim kandidatom.

Postupku obavezne provjere sposobnosti može pristupiti samo kandidat sa Liste kandidata koji ispunjava uslove predmetnog oglasa; 

  • BAJKOVIĆ LJILJANA
  • BOGETIĆ IVANA
  • ČAVIĆ MILENA
  • DEDIĆ DARKO
  • OBRADOVIĆ MILENA
  • DAJEVIĆ DUŠAN
  • KRTOLICA DIJANA
  • RADULOVIĆ VANJA
  • BULATOVIĆ ROSA

Napominjemo da je neophodno da kandidati, prije početka pisanog testa, u cilju utvrđivanja identiteta, Komisiji daju na uvid ličnu kartu ili drugu ličnu ispravu (sa fotografijom).

Kontakt tel: 067/607-494