Manja slova Veća slova RSS

SEKTOR ZA POSTUPAK OGLAŠAVANJA I PRAĆENJE SPROVOĐENJA PROPISA

 

Zapošljavanje državnih službenika i namještenika na osnovu merit sistema, uz obezbjeđenje transparentnog izbora na profesionalnim kriterijumima, su vrijednosti kojim se teži u ovoj oblasti.

U Sektoru za postupak oglašavanja i praćenje sprovođenja propisa Uprave za karove vrše se poslovi koji se odnose na objavljivanje internih, javnih oglasa i javnih konkursa za potrebe državnih organa i sprovođenje postupka selekcije kandidata, prijavljenih na oglase odnosno konkurse.

U nadležnosti Sektora za postupak oglašavanja i praćenje sprovođenja propisa su i poslovi  koji se odnose na davanje mišljenja na akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji državnih organa; praćenja sprovođenja propisa o državnoj upravi i državnim službenicima i namještenicima; praćenja razvoja karijere i ocjenjivanja rada državnih službenika i namještenika, kao i praćenja rada pripravnika.

Poslovi koji se odnose na saradnju sa drugim organima i institucijama, kroz davanje objašnjenja i instrukcija o primjeni propisa o državnoj upravi i državnim službenicima i namještenicima, a koji se obavljaju u ovom Sektoru od izuzetnog su značaja za  unaprjeđenje sistema zapošljavanja, ocjenjivanja i napredovanja u državnoj službi.