Manja slova Veća slova RSSAktuelnosti

15.10.2019.

Javni poziv za predavače/trenere Programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina za obavljanje poslova menadžera integriteta

Svim zainteresovanim licima, profesorima Univerziteta, državnim i lokalnim službenicima kao i svima onima koji posjeduju znanja iz oblasti Programa i trenerske vještine, da se prijave za predavača/trenera za realizaciju obuka „Programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina za obavljanje poslova menadžera integriteta“.

11.10.2019.

Javni poziv za predavače/trenere za Program obrazovanja za sticanje ključnih vještina za upravljanje ljudskim resursima

Javni poziv za predavače/trenere za Program obrazovanja za sticanje ključnih vještina za upravljanje ljudskim resursima

Svim zainteresovanim licima, profesorima Univerziteta, državnim i lokalnim službenicima kao i svima onima koji posjeduju znanja iz određenih oblasti i vještine potrebne predavaču/ispitivaču, da se prijave za učešće u postupku odabira predavača/ispitivača za realizaciju obuka iz akreditovanog „Programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina za upravljanje ljudskim resursima“.

11.10.2019.

“Razvoj etike i integriteta u državnoj upravi“

Uprava za kadrove u saradnji sa Francuskom školom za državnu upravu ENA-om organizuje obuku pod nazivom „Razvoj etike i integriteta u državnoj upravi“ koja ce se održati dana 14. i 15. oktobra 2019. godine u prostorijama Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore. Na seminaru će biti predstavljen značaj deontologije, glavni principi sukoba interesa, sprječavanja korupcije i sprječavanja prevara; takođe biće predstavljeni značajni alati za razvoj etike i integriteta za državne službenike u crnogorskoj državnoj administraciji.

27.09.2019.

Najava početka drugog ciklusa Programa obrazovanja za stručno usavršavanje državnih službenika za strateško planiranje

Uprava za kadrove i Generalni sekretarija Vlade organizuju drugi ciklus Programa obrazovanja za stručno usavršavanje državnih službenika za strateško planiranje, koji će početi u ponedeljak, 30. septembra 2019. godine u 9.00h u prostorijama Uprave za kadrove, kojeg će pohađati 35 službenika.

23.09.2019.

Studijska posjeta Sarajevu 19-20.09.2019. godine

Studijska posjeta Sarajevu 19-20.09.2019. godine

U okviru Respa šeme mobilnosti: razmjena znanja i iskustva kod elektronskog učenja – E learning, Uprava za kadrove je posjetila Agenciju za državnu službu Bosne i Hercegovine. U savremenoj metodologiji učenja, usljed rapidnog razvoja informaciono-komunikacionih tehnologija, sve aktuelniji postaje koncept elektronskog učenja. Termin koji se često koristi za softver namijenjen elektronskom učenju je LMS (learning management system).

09.07.2019.

Konferencija na temu “Primjena kompetencija u procesu zapošljavanja lica iz kategorije visoko rukovodnog kadra

Konferencija na temu “Primjena kompetencija u procesu zapošljavanja lica iz kategorije visoko rukovodnog kadra

Uprava za kadrove je u saradnji sa Ministarstvom javne uprave 08.jula 2019. godine organizovala konferenciju na temu “Primjena kompetencija u procesu zapošljavanja lica iz kategorije visoko rukovodnog kadra”. Konferencija je za cilj imala da generalne direktore i sekretare ministarstava upozna sa pojmom okvira kompetencija, koji će biti članovi Selekcionih komisija za zapošljavanje lica iz kategorije visoko rukovodni kadar.

06.07.2019.

Najava Konferencije „Primjena kompetencija u procesu zapošljavanja lica iz kategorije visoko rukovodnog kadra“, 08.jul 2019.godine, hotel Hilton Podgorica, 10:00h

Uprava za kadrove i Ministarstvo javne uprave organizuju konferenciju „Primjena kompetencija u procesu zapošljavanja lica iz kategorije visoko rukovodnog kadra“ 08.jula 2019.godine, sa početkom u 10h u hotelu Hilton.

01.07.2019.

JAVNI POZIV ZA POLAZNIKE PROGRAMA OBRAZOVANJA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA ZA STRATEŠKO PLANIRANJE

Uprava za kadrove i Generalni sekretarijat Vlade organizuju drugi ciklus Programa obrazovanja za stručno usavršavanje državnih službenika za strateško planiranje.

20.06.2019.

PREZENTACIJA: „Obrazovni sistem u Finskoj – iskustva” - 19.06.2019.

PREZENTACIJA: „Obrazovni sistem u Finskoj – iskustva” - 19.06.2019.

Privredna Komora Crne Gore i Uprava za kadrova organizovale su 19. juna 2019. prezentaciju na temu: „Obrazovni sistem u Finskoj – iskustva”. Kako funkcioniše obrazovni sistem u Finskoj prezentovala je g-đa Riita Paalanen, koordinatorka Twinning projekta „Podrška upravljanja ljudskim resursima u javnoj upravi”, finansiranog u okviru IPA programa EU za Crnu Goru.

06.06.2019.

JAVNI POZIV za obuku za trenere PROGRAMA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST U JAVNOJ UPRAVI

Svim zainteresovanim državnim i lokalnim službenicima/službenicama, službenicima/službenicama Skupštine Crne Gore, trenerima/trenericama koji posjeduju trenerske sertifikate UNDP-a i koji/koje posjeduju znanja i iskustva iz oblasti rodne ravnopravnosti, ljudskih prava, vladavine prava, evropskih integracija, ekonomskog upravljanja, upravljanja ljudskim resursima, razvoja i koordinacija javnih politika, upravljanjem javnim finansijama.