Manja slova Veća slova RSS

Stručno osposobljavanje i usavršavanje kao i razvoj kadrova predstavljaju ključnu kariku u oblasti upravljanja ljudskim resursima i sistemsku funkciju organa za upravljanje kadrovima. Ta uloga, po prirodi posla, pripada Sektoru za obuku i razvoj kadrova, organizacionoj jedinici Uprave za kadrove, koja je od svojih početaka strpljivo gradila sistem kontinuiranog stručnog osposobljavanja i usavršavanja, čime se promijenila dotadašnja praksa da se obuke sprovode na ad hoc način, neuravnoteženo i neujednačeno, od organa do organa. Rad u Sektoru je više orijentisan na strateški pristup što znači da se prioritetno vrše analize strateških dokumenata, zakona i drugih propisa, sprovedenih obuka, radionica i seminara kao i drugih oblika edukacije, čime se obezbjeđuju povratne informacije koje su ključne za uspostavljanje osnova za kreiranje sadržine programa obuke. Nakon dugogodišnje realizacije različitih programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika i namještenika, organ za upravljanje kadrovima se sve više okreće programima neformalnog obrazovanja odraslih jer se njima osigurava uvođenje sistema kvaliteta i obezbjeđuje mogućnost vrjednovanja realizacije programa.


Vještine neophodne za postizanje dobrog poslovnog rezultata mogu se naučiti, uvježbati i primijeniti u svakodnevnom radu i praksi. Odličan način za unaprjeđenje poslovnih vještina svakog pojedinca jeste obuka ili trening. Krajnji cilj svake obuke jeste da se steknu ili unaprijede poslovne vještine, da se steknu osnovna znanja i iskustva, da se sazna koji su to alati kojim se može stimulisati inoviranje poslovnog okuženja, da se upozna kako se stečena znanja zaposlenih mogu iskoristiti za konkretne poslovne zadatke i akcije. Obuka pomaže organima da učine zaposlene kompetentnim za obavljanje svakodnevnih radnih zadataka. Obuci se pristupa sistemski jer obuhvata nekoliko faza, koje su, svaka pojedinačno, jako važne za ostvarivanje ciljeva stručnog osposobljavanja i usavršavanja. Takođe, sama obuka, obuhvata niz aktivnosti i prije i nakon realizacije iste, pa se s pravom tretira kao proces, a ne kao događaj.

Drage kolege, državni i lokalni službenici i namještenici, pozivamo vas da, kroz različite programe, uzmete učešće u procesu stručnog osposobljavanja i usavršavanja. Ne dozvolite da obuka bude samo događaj kojem ste prisustvovali. Obezbijedite kontinuiranu primjenu naučenog u radnom okruženju. Usavršavajući se i obrazujući, ulažite u sebe i organe u kojima ste zaposleni jer je to investicija koja se najbrže vraća i njeni efekti na buduće poslovne rezultate su najveći.

Mi smo tu da vam pružimo podršku.


Sektor za obuku i razvoj kadrovaAktivnosti

17.04.2019.

EPALE konferencija "Fleksibilni programi učenja odraslih i razvoj ljudskih resursa"

Centar za stručno obrazovanje je 15-16.aprila 2019. godine u Kolašinu organizovao nacionalnu Epale konferenciju na temu: "Fleksibilni programi učenja odraslih i razvoj ljudskih resursa".

12.04.2019.

Održane obuke na nove teme Programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina za upravljanje ljudskim resursima

Održane obuke na nove teme Programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina za upravljanje ljudskim resursima

Zaštita i zdravlje na radu i dobrobit na radu teme su jednodnevne obuke za polaznike II ciklusa Programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina za upravljanje ljudskim resursima Uprave za kadrove koja je održana 11. aprila 2019. godine u prostorijama Skupštine Glavnog grada Podgorica. Branka Lakočević, predsjednica Upravnog suda Crne Gore, upoznala je polaznike sa pravnim okvirom zaštite zdravlja i dobrobiti na radu, nadzorom u ovoj oblasti, organizaciji rada i radnih procesa kao i pravima i obavezama zaposlenih.

10.04.2019.

Pisani test za polaznike Programa obrazovanja za sticanje kljucnih vjestina za upravljanje ljudskim resursima

Polaznici drugog cikusa "Programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina za upravljanje ljudskim resursima" polagali su danas pisani test.

28.03.2019.

Ljetna škola WEASA 2019.

Varšavsko odjeljenje američkog think-tanka German Marshall Fund organizuje Varšavsku evroatlansku ljetnju školu (WEASA 2019), koja će se održati u Varšavi od 7- 17. jula 2019. godine.

19.03.2019.

Realizacija kurseva engleskog jezika

Uprava za kadrove nastavlja sa realizacijom kurseva engleskog jezika namjenjenih državnim službenicima. Zainteresovani službenici kojima je u opisu poslova radnog mjesta ili budućih angažovanja, neophodno jačanje znanja engleskog jezika mogu se prijaviti na obuku isključivo putem Centralne kadrovske evidencije do 28.marta 2019.godine.

18.03.2019.

Održana radionica na temu „Standardi javnog konsultovanja“

Uprava za kadrove i Ministarstvo javne uprave uz podršku tima DEU projekta „Tehnička podrške razvoju institucionalnih mehanizama saradnje Vlade i NVO u Crnoj Gori" organizovali su radionicu na temu „Standardi javnog konsultovanja“, 15. marta 2019. godine u prostorijama Uprave za kadrove.

06.03.2019.

Početak realizacije II ciklusa Programa obrazovanja za sticanje kljucnih vjestina za upravljanje ljudskim resursima

Početak realizacije II ciklusa Programa obrazovanja za sticanje kljucnih vjestina za upravljanje ljudskim resursima

Uvodnom obukom na temu:"Poslovni ciljevi i poslovna kultura sa tačke gledišta ljudskih resursa", realizovane 05. marta 2019. godine, počeo je II ciklus Programa obrazovanja za sticanje kljucnih vještina za upravljanje ljudskim resursima.

04.03.2019.

Dodjeljene potvrde polaznicima prvog Programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina za upravljanje ljudskim resursima

Svečana dodjela potvrda prvoj grupi akreditovanih polaznika Programa obrazovanja za sticanje ključne vještine za upravljanje ljudskim resursima, održana je danas u organizaciji Uprave za kadrove. U uvodnom dijelu govorili su ministarka javne uprave Suzana Pribilović, šef Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Aivo Orav, zamjenik ambasadorke Velike Britanije, Gevin Vesi i direktorica Uprave za kadrove, Svetlana Vuković.

02.03.2019.

Ceremonija dodjele Potvrda prvoj grupi kandidata koji su stekli ključne vještine za upravljanje ljudskim resursima

Uprava za kadrove najavljuje svečanu ceremoniju dodjele Potvrda prvoj grupi kandidata koji su stekli ključne vještine za upravljanje ljudskim resursima nakon sto su pohađali Program obrazovanja za sticanje ključnih vještina za upravljanje ljudskim resursima i položili ispit.

22.02.2019.

Završnica prvog ciklusa Programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina za upravljanje ljudskim resursima

Završnica prvog ciklusa Programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina za upravljanje ljudskim resursima

Polaznici prvog ciklusa Programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina za upravljanje ljudskim resursima polagali su 11. februara 2019. godine praktični dio ispita.