Manja slova Veća slova RSS

OBUKA I RAZVOJ KADROVA

 

Stručno osposobljavanje i usavršavanje kao i razvoj kadrova predstavljaju ključnu kariku u oblasti upravljanja ljudskim resursima i sistemsku funkciju organa za upravljanje kadrovima. Ta uloga, po prirodi posla, pripada Sektoru za obuku i razvoj kadrova, organizacionoj jedinici Uprave za kadrove, koja je od svojih početaka strpljivo gradila sistem kontinuiranog stručnog osposobljavanja i usavršavanja, čime se promijenila dotadašnja praksa da se obuke sprovode na  ad hoc način, neuravnoteženo i neujednačeno, od organa do organa. Rad u Sektoru je više orijentisan na strateški pristup što znači da se prioritetno vrše analize strateških dokumenata, zakona i drugih propisa, sprovedenih obuka, radionica i seminara kao i drugih oblika edukacije, čime se obezbjeđuju povratne informacije koje su ključne za uspostavljanje osnova za kreiranje sadržine programa obuke. Nakon dugogodišnje realizacije različitih programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika i namještenika, organ za upravljanje kadrovima se sve više okreće programima neformalnog obrazovanja odraslih jer se njima osigurava uvođenje sistema kvaliteta i obezbjeđuje mogućnost vrjednovanja realizacije programa.

 

Vještine neophodne za postizanje dobrog poslovnog rezultata mogu se naučiti, uvježbati i primijeniti u svakodnevnom radu i praksi. Odličan način za unaprjeđenje poslovnih vještina svakog pojedinca jeste obuka ili trening. Krajnji cilj svake obuke jeste da se steknu ili unaprijede poslovne vještine, da se steknu osnovna znanja i iskustva, da se sazna koji su to alati kojim se može stimulisati inoviranje poslovnog okuženja, da se upozna kako se stečena znanja zaposlenih mogu iskoristiti za konkretne poslovne zadatke i akcije. Obuka pomaže organima da učine zaposlene kompetentnim za obavljanje svakodnevnih radnih zadataka. Obuci se pristupa sistemski jer obuhvata nekoliko faza, koje su, svaka pojedinačno, jako važne za ostvarivanje ciljeva stručnog osposobljavanja i usavršavanja. Takođe, sama obuka, obuhvata niz aktivnosti i prije i nakon realizacije iste, pa se s pravom tretira kao proces, a ne kao događaj.

Drage kolege, državni i lokalni službenici i namještenici, pozivamo vas da, kroz različite programe, uzmete učešće u procesu stručnog osposobljavanja i usavršavanja. Ne dozvolite da obuka bude samo događaj kojem ste prisustvovali. Obezbijedite kontinuiranu primjenu naučenog u radnom okruženju. Usavršavajući se i obrazujući, ulažite u sebe i organe u kojima ste zaposleni jer je to investicija koja se najbrže vraća i njeni efekti na buduće poslovne rezultate su najveći.

Mi smo tu da vam pružimo podršku.

Sektor za obuku i razvoj kadrova