Мања слова Већа слова РСС
узкузк

Кадровски информациони систем (КИС) омогућава администрацију и регистрацију свих законски прописаних информација о запосленим лицима (Централна кадровска евиденција – ЦКЕ) и представља основ за анализирање података у циљу управљања кадровима. Осим тога, овај систем омогућава базичне услове на основу којих је могуће израдити планове организације по различитим нивоима, као што су: планирање унутрашње организације и систематизације државних органа, ефикасније распоређивање и коришћење кадровског потенцијала.

 

Кроз ЦКЕ остварени су следећи циљеви:

· омогућен је јединствен поглед на податке о државним службеницима и намјештеницима,

· обезбијеђено ефикасно праћење оспособљавања и усавршавања,

· обезбијеђена евиденција о свим поступцима у вези с кадровима:

§  о заснивању радног односа,

§  о распоређивању запослених лица,

§  о оцјењивању рада,

§  о напредовању запослених лица,

§  о усавршавању,

§  о престанку радног односа.

· праћење интерног тржишта рада.

Функционални модули постојећег ЦКЕ софтверског система су:

· Организација и систематизација радних мјеста

· Могућност планирања и анализе кадровских ресурса путем извјештаја који се базирају на унешеним подацима

· Запошљавање ДСиН и процедуре повезане са тим процесом

· Обуке и усавршавање

· Дисциплински поступак

· Оцјењивање рада ДСиН

· Интерно тржиште рада

КИС је инсталиран у 117 државних органа (стање у јулу 2017.године) са преко 160 овлашћених КИС корисника, односно лица овлашћених за унос података. Сви државни органи имају приступ искључиво својим подацима и одговорни су за унос и ажурирање својих података, што значи да су сви они власници својих података, и без могућности  да виде податке осталих државних органа. Свим корисницима КИС-а, појединачно, су отворени посебни кориснички налози. При том, Управа за кадрове има централну улогу, тј. има увид у све унешене податке, у циљу креирања извјештаја на нивоу Државне управе и пружања помоћи (Хелп-деск) свим корисницима КИСа.

У циљу ефикаснијег функционисања ЦКЕ донешени су:

Правилник о близем садрзају и нацину водјења ЦКЕ и интерног трзиста рада

Правила за приступ КИС-у којим се ближе уредјује поступак и радње у креирању и омогућавању ауторизованог и контролисаног приступа КИС – у и припадајућој бази података од стране запослених у Управи за кадрове и од стране запослених у државном органу односно институцији;

Упутство за унос, контролу и обраду података у КИС-у којим се ближе уредјује поступак и радње у процесу уноса, контроле и корекције података којим обвезници ажурирају базу одатака КИС-а

Образац за кориснички налог садржи податке о кориснику

Стратегијом реформе јавне управе у ЦГ (2016-2020) планирано је да се ЦКЕ повеже са евиденцијом Министарства финансија ради постизања потпуне ажурности и свих претходно наведених циљева.

Драге колеге, државни службеници и намјештеници задужени за унос података у ЦКЕ, позивамо вас да, кроз обраћање Хелп-деску, узмете учешће у процесу постизања што боље ажурности ЦКЕ.

Ми смо ту да Вам пружимо подршку.

Сектор за информациони систем кадрова