Manja slova Veća slova RSSU Sektoru za informacioni sistem kadrova, između ostalih, vrše se i poslovi Uprave za kadrove koji se odnose na:


  • uspostavljanje i razvoj Centralne kadrovske evidencije državnih službenika i namještenika;
  • praćenje internog tržišta rada kroz KIS (Kadrovski Informacioni Sistem) aplikaciju;
  • projektovanje, uspostavljanje i održavanje računarske mreže i sistema;
  • vođenje liste članova disciplinske komisije;
  • pružanje tehničke pomoći u pripremi informaciono-dokumentacionih materijala, publikacija, brošura i dr.;
  • vođenje propisanih evidencija na računarski podržan način;
  • održavanje, razvoj i ažuriranje web site-a Uprave za kadrove i drugi poslovi utvrđeni propisima.